To politifolk går i skift døgnet rundt for å passe på 33-åringen.

– Vi må vurdere hvor lenge vi skal ha en slik ordning. I første omgang vil den pågå frem til fredag klokken 16, sier leder for sikkerhetsavdelingen, Siri Nome.

Se BTV-reportasje!

– Fortsatt rømningsfarlig

– Vi vurderer ham som fortsatt rømningsfarlig, legger hun til.

De neste fjorten dagene får Rotenes heller ikke bruke telefonen. Sykehuset vurderer nå å flytte ham til Trondheim.

– Det hender at folk blir flyttet, av forskjellige grunner. Det er uheldig at han stadig er i mediene. Vi gjør en løpende vurdering av dette, sier Nome.

Hun gjentok på en pressekonferanse i dag at det ble gjort en vurderingssvikt i forkant av Rotenes' rømning.

Sykehuset har nå gått gjennom alle sine rutiner på nytt, og gjort en ny vurdering av samtlige pasienter på sikkerhetsavdelingen.

– Politisk spørsmål

– Vi skal lage en intern rapport om disse siste hendelsene, og vil vurdere hvilke tiltak som bør settes i verk. Men egentlig er dette et stort politisk spørsmål. Skal vi gjøre sykehusene om til fengsel, eller fengslene om til sykehus, spør divisjonsdirektør for psykiatri i Helse Bergen, Hans Olav Instefjord.

Han peker på at mens det tidligere var et stort problem med psykotiske mennesker i fengslene, er problemet i dag å håndtere farlige kriminelle i helsevesenet.

– Det kan være en løsning at kriminalomsorgen får ansvaret for sikkerheten for de av våre pasienter som er dømt til fengsel. Det dreier seg om ca 80 personer årlig, men det er bare et mindretall av disse som er rømningsfarlige. Da kan vårt personale konsentrere seg fullt og helt om behandlingen, og slippe å måtte forholde seg til sikkerhetsspørsmål, sier Instefjord.

Helse Bergen skal møte Kriminalomsorgen på fredag, og politiet på mandag, for å diskutere problemstillingen.

– Vil skje igjen

Instefjord mener det er umulig å gardere seg mot at andre pasienter ved sikkerhetsavdelingen vil stikke av.

– Det er umulig å garantere noe slikt. Jeg tror nesten jeg kan si det motsatte, at dette vil skje igjen. Her er det hele tiden snakk om menneskelige vurderinger, sier Instefjord, som slår fast at han har det fulle og hele ansvaret. På spørsmål om han vil trekke seg, sier han at han vil gjøre den vurderingen etter at hele saken er gjennomgått

– En av våre hovedoppgaver nå vil bli å skape tillit i befolkningen så fort som mulig.

Leder for sikkerhetsavdelingen, Siri Nome.
TATT: Kjell Rune Rotenes.
politiet
DIVISJONSDIREKTØR: Hans Olav Instefjord
Klemetsen, Fred Ivar U.