Klokken tre stengte vakthavende radiotelegrafist av anlegget ute på Helleneset der Bergen radio har holdt til i 62 år.

I samme stund logget ettermiddagsvakten seg på det nye digitaliserte radioanlegget hos Telenor på Kokstad.

Steget inn i dataalderen ble feiret med blautis og kaffe. Og et hjertesukk over alt man forlot.

Flyttet fra sjøen

— Tungt å flytte fra Helleneset, medgir Egil Aarebrot, som fikk ta den historiske førstevakten på Kokstad sammen med Johannes Sundøy. Sundøy er utlånt fra Florø radio for å hjelpe kolleger i Bergen over i den digitale tidsalder.

På Helleneset hadde Bergen radio storslagent utsyn over Byfjorden. Her ute på Kokstad kan de gamle sjøulkene telle ledige parkeringsplasser når tiden faller lang.

I takt med mobilens fremvekst, har trafikken over Bergen radio falt dramatisk. Mens stasjonen på 80-tallet hadde 1000 ekspedisjoner i døgnet, er tallet på samtaler i dag nede i 20 pr. døgn. Nå er det sikkerhet for sjøens folk det handler om, ikke kommersiell trafikk, forteller radiobestyrer Reidar Thomassen.

Trues av nedlegging

Uten særlige inntekter lever kystradioene av bevilgninger fra Justisdepartementet. Det samme departementet som vurderer å nedlegge både Florø og Bergen radio og la Rogaland radio ta over hele nød og sikkerhetstjenesten for Vestlandet.

Til tross for protester, blant annet fra Bergen radio.

— Det har vært ganske tøft, sier Reidar Thomassen og viser til at de ansatte ved Bergen radio har fått flyttingen på toppen av trusselen om nedlegging. - Særlig frustrerende er det å måtte flytte og samtidig vite at det kanskje bare blir for et par år, sier han.

55 millioner kroner koster moderniseringen av kystradionettet. Hva da hvis flere stasjoner blir nedlagt. Er investeringene da bortkastet?

— For samfunnet er deler av investeringene bortkastet, men Telenor er lovet å få utgiftene refundert, siden det er Stortinget som har krevd både moderniseringen og effektiviseringen, sier Thomassen.