Politiet i Sogn og Fjordane ble kjent med terrortrusselen onsdag.

— I likhet med politinorge forøvrig har vi ingen mer konkrete opplysninger om hva dette dreier seg om enn det som har kommet frem i media, sier politiadvokat Jørn Lasse Refsnes.

Prioriterer cruiseanløp

Politidistriktet har ikke kalt folk tilbake fra ferie, men har ekstra politifolk på jobb.

— De tiltakene vi iverksetter hos oss er på grunn av den generelle, høynede beredskapen.

Flere steder vil publikum se væpnet politi i trivselsfylket. I tillegg til lufthavner, setter politiet inn ekstra vakthold ved cruiseanløpene i Flåm og Olden i Stryn.

— Vi har noen cruiseanløp med mye folk som vi vil prioritere. Man må ikke bli redde om man ser væpnet politi, sier Refsnes.

Lite politidistrikt

Nøkkelpersonell som er på ferie, er varslet slik at de kan tiltre raskt dersom det blir nødvendig.

— Vi kan ikke forutsi hvilke hendelser som kan inntreffe. Også Sogn og Fjordane må forholde seg til virkeligheten selv om vi i utgangspunktet er et lite politidistrikt, sier Refsnes.

Politidistriktet er i tett dialog med sentrale myndigheter om utviklingen i saken.

Regionlensmann Trond Arne Aglen i Sogn sier politidistriktet hadde et orienteringsmøte klokken 13 torsdag.

— Vi skal høyne beredskapen og sjekke ut aktuelle mål på lik linje med resten av landet, sier han.