ERLEND SANDE HELGE SUNDE (foto) erlend.sande@bergens-tidende.no

Statistikken er krystallklar. Det er ikke barn som drukner. Ikke ungdom eller kvinner heller. Drukningsofrene er voksne menn i fritidsbåt, aller mest de mellom 40 og 60 år. De som er så båtvante at de ikke synes de behøver redningsvest.

Mange ulykker

— Når vi lærer opp barna, håper vi de skal gå videre til foreldrene sine. Kanskje det som skal til er at barnet sier: "Pappa, hvis du får bommen i hodet og blir bevisstløs, synker du like fort som meg." sier Sven Mollekleiv, generalsekretær i Norges Røde Kors. I går var han i Bergen for å være med på avslutningen av den femte Trygg Sommer-kampanjen, i år et samarbeid mellom Røde Kors, If skadeforsikring og Redningsselskapet. Mens kampanjens flaggskip, den 103 år gamle jekten "Pauline" har beveget seg fra Oslofjorden, langs sørlandskysten, og nordover til Bergen, har en forsommer med relativt få ulykker blitt til en julimåned med urovekkende mange drukninger. Denne helgen omkom fem mennesker.

Ofre uten redningsvest

Og ifølge tall Trygg Sommer har innhentet fra politidistriktene, er 42 mennesker druknet i Norge hittil i år. 32 av dem var voksne menn. Bare et av drukningsofrene brukte helt sikkert redningsvest. Minst 20 hadde helt sikkert ikke flyteplagg av noe slag på seg. - For meg er dette vanskelig å forstå. I dag finnes det redningsvester som overhodet ikke er til hinder på noen måte, sier Mollekleiv, og viser frem en ny type, som har minimalt volum så lenge man ikke trenger den, men blåser seg opp dersom man havner i vannet. Trygg Sommer har vært innom 16 populære havner. Om lag 1000 personer har fått opplæring hjerte-lunge-redning av lokale Røde Kors Hjelpekorps. I tillegg har småbåteiere fått tilbud om gratis sikkerhetssjekk av båten. Kampanjen er særlig rettet mot de ferske båtentusiastene, som ikke er oppvokst i en kystkultur.

Verdensmestere

Mollekleiv vil gi båtungdom en holdning om at det er "tøft å ha peiling". Men generalsekretæren i Norges Røde Kors innrømmer at det er et tankekors at mange av de druknede nettopp ser ut til å være folk med peiling, i form av lang kyst- og båterfaring. Han mener nye metoder må til for å nå ut til de "verdensmestrene", som føler seg så trygge i båt at det går på sikkerheten løs.