— Valgfusk, sier Anita Auestad, moren til en av elevene som først ble valgt til elevrådet, for så å bli nektet å delta.

Det er VestNytt som melder om sviktende demokratiske rutiner ved skolen. Først da Auestad klaget til skolesjefen i kommunen, rettet skolen seg etter det korrekte valgresultatet.

— Når man har et demokratisk gjennomført valg, så går selv ikke Kongen inn og endrer på resultatet, sier Auestad.

Konstituert rektor ved Fjell ungdomsskule, Jan Grimstad, karakteriserer hendelsen som en misforståelse. Da han tok over jobben fikk han en henvendelse om saken fra skolesjefen i Fjell kommune. Grimstad sørget straks for at elevenes valgte representanter ble gjeninnsatt, noe skolesjef Ellen Hansen bekrefter.

Skylder på lærere

Ifølge Grimstad er det lærerne i de to klassene som skal ha misforstått.

— De har nok ikke forstått at det var et ordentlig valg, men oppfattet det som et prøvevalg, sier Grimstad.

Auestads har en annen oppfatning av hendelsesforløpet. Hun er fornøyd med at man nå har gått tilbake til det opprinnelige valgresultatet, men aksepterer ikke at skylden for valgfusket legges på lærerne. Ifølge Auestad var det administrasjonen på skolen som overprøvde valgresultatet.

— Valget var gjort, ungene var innforstått med hvordan det skulle bli, og lærerne leverte resultatet videre til administrasjonen. Så, etter et par dager, får lærerne beskjed om å fortelle elevene at de ikke kunne være representanter likevel.

Begrunnelse: Dårlig orden

Auestad protesterte og fikk beskjed om at det var skjedd en misforståelse, men ifølge henne insisterte likevel administrasjonen på å holde seg til sin avgjørelse.

  • Det kom en ganske hårreisende og lite pedagogisk begrunnelse. Man hadde sett på fjorårets orden- og oppførselskarakter. Det blir nesten som å si «Vi beklager Stoltenberg, du gjorde det for dårlig for fire år siden, så du kan ikke være representant.»

Etter et resultatløst møte med lærere og administrasjon, skrev Auestad brev til skolesjefen. Ganske omgående ble hun kontaktet av rektor Grimstad, med beskjed om at det opprinnelige valgresultatet likevel skulle respekteres. Noe annet skulle bare mangle, synes Auestad.

Hun sier hun ikke er opptatt av å finne noen syndebukk, men er provosert over at skylden nå legges på lærerne.

— Rektor var medlem av administrasjonen da dette skjedde. Når administrasjonen har gjort en feil må de stå for det selv, ikke legge skylden på folk nedover i systemet. Jeg er kjempefornøyd med de lærerne jeg har hatt kontakt med.