Det var nordgående løp som måtte stenges, og folk fra vegvesenet var raskt på pletten for å rydde opp. Men stengningen førte likevel nokså raskt til kaotiske forhold både oppover mot Danmarks plass og innover i Bergen sentrum.

Da bt.no var i kontakt med veitrafikksentralen ca. klokken 13,30, fløt trafikken som normalt gjennom Fløifjellstunnelen, mens ettervirkningene etter stengningen fremdeles hang litt igjen innover i sentrumsgatene.