Etter å ha kjørt ut av riksveien og ned i sjøen ble traileren liggende i sjøkanten på grunt vann med førerhuset delvis under vann.

De to klarte å komme seg ut med egen hjelp. Passasjeren hadde pådratt seg lettere fysisk skader, mens sjåføren hadde sjokkskade.

Ulykken skjedde på Skålnes ved Markhus. Det er flere andre steder på denne strekninger der fjorden langs riksveien er meget dyp. Hadde ulykken skjedde på et slikt sted ville utfallet trolig blitt langt mer alvorlig, opplyser politiet.

Traileren tok med seg taket på et naust da den raste ned skåningen fra riksveien og ut i sjøen. Naustet er trolig totalskadd.

Traileren var norskregistrert og var lastet med aluminium.