— Etter tragedien har vi hørt at vårt samfunn trenger mer engasjement og åpenhet, mennesker som er villige til å kjempe mot maktovergrep fra myndighetene og som tør stå frem der det er kontroversielt. De tiltalte representerer den type mennesker, men det første som skjer er at de bringes for retten med påstand om ferdselforbud på egen eiendom, bøter og eventuell fengselstraff, sa Odfjell.

Kritisk til Statnett

— Må man straffe dem, håper jeg retten viser forståelse og sympati for deres motiver gjennom å redusere bøtene, sa Odfjell.

I retten var han kritisk til Statnett, regjering og departement.

— Som vitne i to dager har jeg vist at alt som finnes av ekspertuttalelser og uavhengige vurderinger klart viser at vi ikke har en kritisk forsyningssituasjon for Bergenshalvøen eller for installasjonene i Nordsjøen som bruker sirka 30 prosent av strømmen som går gjennom ledningene.

- Prestisje i saken

— Det tror jeg også Statnett er klar over, men de forsto på et tidlig tidspunkt at de ikke ville få konsesjon til å bygge Sima-Samnangerlinjen hvis de eller BKK hadde gitt den egentlige begrunnelsen på hvorfor de vil bygge, legger han til.

Forretningsmannen mener det gikk prestisje i saken, i Statnett, Olje- og energidepartementet og hos regjeringen.

— Etter det viste det seg umulig å få til en ærlig diskusjon om den reelle forsyningssituasjonen.

Han frykter at løpet er kjørt.

Vil koste millioner

— Eneste måte er å bringe inn saken for domstolene, men det vil koste millioner av kroner. Saken vil bli anket og linjene stå ferdige før rettskraftig avgjørelse foreligger.

- Kunne du tenke deg å bringe saken for retten?

— Jeg har verken krefter eller økonomi til å gjøre det alene, men vil støtte det hvis andre tar initiativet.

Si din mening i kommentarfeltet under!