Da Gulating lagmannsrett forrige torsdag besluttet at hele familien i Krabbedalen skulle fengsles, lanserte retten en drapsteori, som ikke engang politiet mener er sannsynlig.

Var en nabo

Mens tingretten i sin kjennelse konkluderte med at det bare var svigermoren og ektemannen som hevdet med sikkerhet at de hadde sett Dung etter 23. juni, kom lagmannsretten til en annen konklusjon.

De la blant annet vekt på et vitneutsagn fra et brødrepar som sa de hadde sett Dung om kvelden 14. juli. Hun skulle da ha kommet gråtende opp fra Krabbedalen i retning Olsvikåsen. Gulating kom dermed med en teori om at Dung kunne ha blitt holdt i live helt frem til etter 14. juli, for deretter å ha blitt tatt av dage.

Teorien var at hun skulle ha blitt holdt fanget i perioden før hun skulle ha blitt drept.

Lagmannsretten konkluderte med at det var god nok grunn til å mistenke hele familien for å ha noe med dette å gjøre.

Problemet med lagmannsrettens teori er at politiet ikke har noen som helst tro på den. De heller mot et mye tidligere drapstidspunkt, som ligger nærmere 23. juni, datoen da Dung etterlater seg de siste mobilsporene.

Nå viser det seg at kvinnen som ble observert 14. juni var en annen asiatisk kvinne som bor i nabolaget.

— Kan ikke vente

At lagmannsretten har begrunnet sin fengsling blant annet med vekt på denne vitneobservasjonen, er etter det BT forstår et av de momentene som gjør at advokatene til Dungs svoger og svigerfar nå vil be om at saken behandles på nytt.

— Jeg vil ikke kommentere grunnlaget for begjæringen, men det stemmer at vi vil sende en anmodning til lagmannsretten der vi ber om at de behandler saken på nytt, sier Bjarte Madsen som forsvarer Dungs svoger.

— Hvorfor kan dere ikke bare vente til neste fengslingsmøte førstkommende mandag?

— Vi kan ikke bare sitte å vente i en slik situasjon. Vi er nødt til å ivareta våre klienters beste, sier Madsen.

Valde, Vegar