Les også: — Truet med å ta politimann | - Ikke hevngjerrig

Da "medhjelperen" 32 startet sin forklaring i dag, ble retten satt på politihuset, for å beskytte 32-åringens nye identitet. Advokater og dommere møtte på politihuset for å gjennomføre utspørringen av 32-åringen, mens de tiltalte og tilhørere i saken sitter igjen i rettssalen og hører 32-åringens vitnemål over telefon.

32-åringen var til stede da Øyvind Bjarte Madsen ble skutt. Han ble i retten trodd på at han ikke visste at Madsen skulle drepes, og ble dømt for legemsbeskadigelse med døden til følge.

I rettssakene etter Åsane-drapet forklarte 32-åringen at det var Tor Helge Flaten som skjøt Madsen, og at det var Jarle Olsen som ga oppdraget.

I 2005 slapp 32-åringen ut av fengsel. Politiet fikk da opplysninger om at det var en konkret risiko for at kriminelle ville drepe 32-åringen, på grunn av at han hadde vitnet mot sine tidligere venner.

Mannen lever nå under Kripos sitt vitnebeskyttelsesprogram, med nytt navn og endret utseende. Han har startet et nytt liv i utlandet.

Politiet ønsker derfor ikke at de nye tiltalte eller publikum skal få se ham.