Er du stevnet som vitne i en straffesak, er det din plikt å møte og forklare deg. Dersom ikke kan retten gi deg bot. I praksis skjer det svært sjelden i Bergen tingrett. Avgjørelsen til tingrettsdommer Torkildsen er i så måte sjelden.

— Har mindre respekt

— Det er en trend at folk får mindre respekt for autoriteter. Sånn sett burde kanskje domstolen bøtelegge flere vitner som unnlater å møte, sier sorenskriver Erik Elstad i Bergen tingrett.

Det var tidligere denne uken at en familievoldssak var til behandling. Tre naboer av den tiltalte var forskriftsmessig stevnet som vitner, men møtte ikke. Uvisst av hvilken grunn.

— Det er ingenting som tilsier at de følte seg truet, eller på annen måte var presset til ikke å møte, sier politiadvokat Jannicke Fløystad i Hordaland politidistrikt til BT.

Sendt på vitnejakt

En av partene i saken antydet at de tre kunne være å finne på en av byens restauranter. Dermed sendte dommeren to politimenn og offeret ut på jakt etter de tre vitnene. Jakten var resultatløs.

Dermed bestemte dommer Torkildsen seg for å gi de tre en kostbar lærepenge. Med loven i hånd ga ham hver av dem 5000 kroner i bot, alternativt ti dagers fengsel.

— Det synes jeg var en riktig avgjørelse. Det er et stadig økende problem at vitner uteblir uten at de har gyldig grunn, sier politiadvokat Fløystad.

Det er første gang hun opplever at Bergen tingrett gir såkalt rettergangsbot.

Den tiltaltes forsvarer, advokat Bjørn Meltzer, er også tilfreds med rettens reaksjon.

— For min klients sak var det avgjørende å få høre de tre vitnene sine forklaringer. Jeg synes derfor Torkildsens avgjørelse var helt på sin plass, sier Meltzer.

Sender viktig signal

Sorenskriver Elstad har ikke tall på hvor ofte det gis rettergangsbot i Bergen tingrett, men hans inntrykk er at det skjer med jevne mellomrom.

— Det er en tendens i tiden at respekten er dalende også for domstolen. Det er nok en del som unnlater å møte som vitner i den tro at det ikke vil få noen konsekvenser. Derfor sender en slik avgjørelse et viktig signal, sier Elstad.

Han mener likevel at det ikke vil tjene systemet at man bøtelegger nærmest over en lav sko.

— Domstolen vet ikke alltid hva som er årsaken til at vitner uteblir. Folk kan ha en god grunn. Men i helt åpenbare tilfeller bør loven brukes, sier Elstad.

Han viser også til at domstolene i stadig større grad står overfor problemstillinger hvor vitner føler seg truet eller presset til ikke å forklare seg.

— Derfor jobbes det nå med flere alternative måter å få gjennomført forklaringer på. Det er blant annet satt i gang et prøveprosjekt hvor vitner kan avgi forklaring mens de sitter i et annet rom i tinghuset, eller utenbys for den del, sier Elstad.

— Men at vitner ikke vil ønsker å bli blandet inn i en sak, er ingen grunn for ikke å møte, legger han til.

FÅR SVI: De tre vitnene som ikke møte i familievoldssaken har fått en kostbar lærepenge fra tingrettsdommer Gunnar Torkildsen (bildet).<p/> ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ.