• Hvor er alle vitnene blitt av? I dag uteble fem sentrale vitner fra politidrapssaken i Borgating lagmannsrett. To ble begjært pågrepet og fengslet over natten.

Felles for alle fem er at de tilhører drapstiltalte Tore Iversens(27) vennekrets, og at de er innstevnet av aktor. Tre av de fem har sendt legeerklæring som begrunnelse for ikke å møte frem.

De to siste, som også er brødre, har ingen hørt noe fra siden de ble stevnet. Derfor vedtok retten enstemmig og går å be politiet i Oslo pågripe dem, og eventuelt plassere dem i varetekt til de skal fremstilles.

Det var en meget bestemt, og til dels irritert administrator som henviste til straffeloven, og skrev ut arrestordre i åpen rett. Årsaken til irritasjonen er at retten og juryen sitter og venter og venter, mens aktor springer til og fra med mobiltelefon i forsøk på å få tak i vitnene.

Dessuten var retten svært innstilt på å få anledning til å eksaminere vitner som hadde stått like ved Berthelsen og Iversen, da skuddene falt. Nå har man bare deres politiforklaringer på holde seg til.

Det første vitnet som møtte frem i dag var en kvinne, som ikke hadde observert noe av det som skjedde utenfor Galleriet, på åstedet der Bjarte Berthelsen ble skutt og drept. Det andre vitnet var Berthelsens venninne, som ga en detaljert beskrivelse av sine opplevelser den dramatiske natten i mai 2002.

Spesielt miljø

Også da denne saken gikk for Oslo Tingrett i fjor, var det mye styr med vitnene. Særlig de som tilhører Iversens noe spesielle miljø i Oslos mer ukjente underverden. Men litt etter litt møtte de fleste opp, ikke alltid like disponerte, og ga til dels motstridende opplysninger. Selv om de ofte brukte følgende formulering:

-Nei, det kan jeg ikke huske.

Årsaken til at de ikke husket stort kan dels være stort rusinntak den aktuelle kvelden, eller ønske om ikke å svekke tiltales situasjon i en alvorlig sak. De var jo tross alt venner.

Men da tiltalte Iversen i går ble spurt rett ut av aktor om han vet hvor vitnene blitt av, svarte han:

-Nei, jeg har ikke noe særlig kontakt med den gamle gjengen lenger.

Iversen har sittet i varetekt siden han ble pågrepet umiddelbart etter drapet, natt til 20 mai for halvannet år siden.

Resten del av bevisførselen, i form av tekniske funn og sakkyndige uttalelser, går etter planen.

Den drepte politimannens foreldre, Marit og Eskild Berthelsen fra Askøy, er nå begge på plass i rettssalen, for å følge saken frem til endelig dom. Trolig faller den fredag, med straffeutmåling på mandag den 19. januar.

STERKT MØTE: Drapstiltalte Tore Iversen og Bjarte Berthelsens foreldre i tingretten. Nå skaper vitnene trøbbel i lagmannsretten.
HÅVARD BJELLAND
DREPT: Bjarte Berthelsen.
Foto: Katrine Nordli