Livselskapet konkurrer med tre andre aktører i en anbudskonkurransen om å få bygge kulturhuset og leie det ut til Bergen kommune.

Ifølge kommunens planer skal bygget stå ferdig høsten 2004.

Vital eier fra før Oasen kjøpesenter og vil med sitt anbud, bygge på en etasje oppå parkeringsplassen på «baksiden» av kjøpesenteret. (Eller den delen av Oasen som vender mot øst).

-Samlet dreier det seg om et nybygg på 2800 kvadratmeter. Viktigst i nybygget vil være en amfisal på 300 kvadratmeter over to etasjer, med en scene på 120 kvadratmeter, opplyser prosjektleder Roger Myklebust i Vital.

-Biblioteket vil ha egen barne— og ungdomsavdeling og legge beslag på 800 kvadratmeter. Ellers vil det bli café, møterom, ungdomsavdeling med verksted og videorom, sier Myklebust.

En annen aktuell plassering av det nye kulturhuset i Fyllingsdalen, er nord for det gamle blå Investa-bygget i Folke Bernadottes vei 38. Her ønsker Vitals konkurrenter å bygge.

Kommunens tidsplan er å tegne kontrakt for leie i løpet av høsten i år, slik at byggestart kan ta til våren 2003.

Vital er Bergens desidert største eiendomsbesitter. På landsbasis rangerer de som nummer tre av private selskaper med en eiendomsmasse på 887 000 kvadratmeter. Dette har en bokført verdi på 8,6 milliarder kroner og gir en milliard kroner i årlige leieinntekter.

EN ETASJE TIL PÅ ØSTSIDEN: Det nye kulturhuset i Fyllingsdalen foreslår Vital å bygge som en ekstra etasje over parkeringsplassen på baksiden av Oasen kjøpesenter.