Det er denne økningen i markedsandeler under en fusjonsprosess som kommunikasjonsdirektør Thomas Skålnes er mest fornøyd med da livselskapet presenterte sine halvårstall i går.

De totale premieinntektene var første halvår på samme nivå som tilsvarende periode i fjor, og økte med bare en halv prosent.

Når de samlede premieinntektene i personmarkedet falt med to prosent, forklarer Skålnes det med veldig høye premieinntekter i fjor. Pensjonskommisjonen la frem sitt arbeid i januar i fjor, slik at interessen for all type pensjonssparing var svært høy da.

Det som har falt mest er såkalte unit linked-produkter, mens pensjonsordninger med garantert rente har økt betydelig.

I unit linked-produkter velger kundene selv fritt hvordan pengene skal plasseres, mens kundene i de garanterte produktene er sikret en rente på minst tre prosent.

Så selv om avkastningen i det norske aksjemarkedet har vært på over 20 prosent siste halvåret, har flere kunder likevel skjelet til den lave bankrenten og latt seg friste mer av en garantert rente på minst tre prosent.

Den største prosentvise veksten i premieinntekter merker selskapet på innskuddspensjoner.

— Selv om det i kroner og øre ikke utgjør de helt store tallene ennå, er det her vi venter den sterkeste veksten fremover, sier Skålnes.

Det har selvfølgelig sammenheng med at Stortinget har varslet en obligatorisk tjenestepensjon for alle arbeidstakere i Norge.

Annet kvartal i år klarte selskapet en verdijustert avkastning på 3,3 prosent mot 3,2 prosent samme periode i fjor. Forvaltningskapitalen har økt med 6,1 prosent siden årsskiftet. Hele pengebingen i Fyllingsdalen er nå på 185,9 milliarder kroner.