Det var sjåføren av drosja som tilkalla politiet fordi han kjende seg truga.

Passasjeren var uvillig til å betale for skyssen, og skal etter det sjåføren har forklart ha vist fram ein kniv.

ý Vi veit ennå ikkje om det er snakk om trugsmål med kniv eller ikkje. Passasjeren var full, og vart sleppt laus etter å ha forklart seg for politiet søndag, seier lensmannsbetjent Ivar Hellene ved Voss lensmannskontor.