• Ørjan Bjarte Madsen var stor i kjeften, og snakket om ting som han ikke burde snakke om. En gang viste han meg 100.000 kroner som han hadde liggende, mens det var flere personer til stede, fortalte den såkalte «arkitekten» i retten torsdag morgen.

I følge tiltalte hadde Madsen vist frem pengene på en fest, for å kjekke seg. Madsen skal også ha fortalt at han drev med narkotika, og brukte ofte å sitte og skryte av det han visste.

– Jeg sa at han måtte skjerpe seg, sa tiltalte.

– Er det noen som kan bevitne at Madsen viste deg 100.000 kroner på en fest, ville byrettsdommer Torkildsen vite.

– Nei. Det var så mange fester. Jeg husker ikke hvem som var til stede, sa tiltalte.