Det var natt til 29. juli 2012 at bilene kolliderte i Fløyfjellstunnelen.

Mitsubishien og Audien kjørte samtidig inn i tunnelen. I Mitsubishien satt sjåføren og to andre menn på vei til et nachspiel. I Audien satt en 38 år gammel mann bak rattet, en venn av ham og en 14 år gammel gutt, på vei hjem.

Tre skadet

Politiet mente at den 38 år gamle sjåføren i Audien gjentatte ganger kjørte tett opp til Mitsubishien, slik at han traff Mitsubishien med stor kraft i siden. Føreren av Misubishien mistet så kontrollen, traff fjellveggen og tippet rundt flere ganger. Alle tre i bilen ble skadet.

Politiet gikk derfor til retten for å frata 38-åringen sertifikatet for alltid. De ba også om at han ble straffet med fire måneder ubetinget fengsel, men fikk ikke medhold.

— Retten ser at det er tvil om det faktiske hendelsesforløpet og frifinner slik man skal gjøre, sier Knut Harald Braathen, 38-åringens forsvarer.

Var full i baksetet

I retten kom det frem at i hvert fall en av passasjerene i Mitsubishien hadde vist fingeren til biler som passerte dem.

Passasjeren forklarte at han var full og gjorde dette for å provosere. Han sa at de kjørte opp på siden av Audien og at han viste fingeren til personene i den andre bilen. Sjåføren i Audien skal ha smilt tilbake og svingt mot dem to ganger før han traff Mitsubishien, forklarte han.

Den 38 år gamle tiltalte sjåføren fortalte at det var Mitsubishien som kom opp på siden av ham og traff ham i siden. En stund hadde han ikke kontroll over bilen. Han sa at den 14 år gamle gutten i hans bil fikk panikk fordi han var redd for at personene i den andre bilen skulle ta dem.

Derfor kjørte han 14-åringen.

- Audiens skyld

Etter å ha levert gutten, kontaktet han politiet og fortalte om hendelsen i tunnelen. Han sa i retten at han heller ikke hadde registrert at den andre bilen kjørte i fjellveggen.

Et vitne i en bil bak sa i retten at ulykken skyldtes kjøringen til 38-åringen i Audien, men rettens flertall mener det er så stor tvil rundt hva som faktisk skjedde. De frifant derfor 38-åringen for tiltalen.

Burde ha varslet

I dommen heter det at det er nærliggende å legge til grunn at det var høy stemning i Mitsubishien.

«To av personene var fulle på vei til nachspiel etter en lang kveld og natt på byen med mange timers alkoholinntak. Dette er heller ikke bestridt. N.N.fortalte at han viste fingeren fordi han liker å provosere når han er full. Flertallet mener det er naturlig å legge tiltalte og hans passasjerers forklaringer til grunn.»

Rettens flertall har ikke funnet det bevist at det var 38-åringen som var skyld i ulykken. De mener det fremstår som tilfeldig at det var Mitsubishien som gikk rundt.

En enstemmig rett mener imidlertid 38-åringen burde ha skjønt at en ulykke kunne ha funnet sted idet han kom ut av tunnelen, og han burde ha varslet om dette. Han fikk en bot på 10.000 kroner for at han ikke gjorde dette umiddelbart.