Det siste halve året har fylkesmannen hatt flere tilsyn ved Rosehagen.

— Vi fant at det var ulovlig bruk av tvang i form av låst port ut fra hagen. Fylkesmannen aksepterer ikke bruk av ulovlig tvang, og saken er under behandling her. Vi vil svare kommunen i løpet av kort tid, sier fylkeslege Helga Arianson.

All tvang som der er hjemmel for i kapittel 9 skal overprøves og godkjennes av Fylkesmannen før kommunen kan iverksette den.

Unntaket er skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner. Disse skal meldes Fylkesmannen i etterkant.

— Det er blitt gjort, sier Arianson.

Fylkeslegen undersøkte også om beboerne fikk forsvarlige helse- og omsorgstjenester fra kommunen og spesialisthelsetjenesten.

— Alle forholdene som kom frem i BT i går, er vi ikke kjent med. Dette må vi få undersøke nærmere, sier Arianson.

Konsekvensene av tilsynet vil hun ikke konkludere med ennå.

— Vi har fått informasjon fra Bergen kommune og Helse Bergen, men har ikke avsluttet sakene, sier hun.

Etatssjef Aasbak sa i BT i går at de har brukt ulovlig tvang med viten og vilje, når de har stengt porten.

— Det er et veldig strengt regime når det gjelder bruk av tvang. I dette tilfellet er vi ikke innenfor lovverket. Vi har varslet fylkesmannen om dette, fordi vi ikke finner noen annen måte å løse situasjonen på, sier Aasbak.