Onsdag skal samferdselsutvalget behandle en handlingspakke for å redusere biltrafikken.

Handlingspakken må til for at staten skal betale ut 550 millioner kroner i belønningsmidler til kollektivtitak i Bergen. Dyrere bompenger i rushtrafikken er ikke med i handlingsplanen. Dette vil en samlet opposisjon gjøre noe med, men trenger Venstres stemmer for å få flertall.Men Venstre viker unna, til tross for at partiet i mange år har vært en svoren tilhenger av køprising. Bare se her:

BA: 23.09.11

"Venstre ønsker regjeringens nye køprisingsregler velkommen. Nå er alle hindre ryddet av veien, mener partiet.

PA_21082008__ag_00038_91ceek1179cc9b9eakm8000.jpg

— Vi er veldig glade for at Regjeringen har laget en veiledning for tiltak mot luftforurensing. Nå har byrådet i Bergen ingen unnskyldninger for ikke å sette i gang tiltak som fungerer, uttaler påtroppende bystyremedlem Julie Andersland og påtroppende nestleder i fylkestingets samferdselsutvalg, Alf Helge Greaker (bildet). Byavisen 22.09.11:

— Køprising har hatt stor effekt i andre storbyer som for eksempel London. Byluften har blitt bedre og det har blitt bedre fremkommelighet. I tillegg er det positivt at de som faktisk må kjøre slipper å stå i kø, sier Julie Andersland gruppeleder for Venstre i bystyret.

Leserinnlegg i BT 14.07.10:

I juni vedtok fylkesutvalget i Hordaland videre finansiering av Bybanen. Penger til en forsvarlig finansiering er avgjørende for å komme fra plan til realitet. Venstre har sammen med en rekke partier tatt konsekvensene av det, og ønsker å innføre køprising i Bergen.

Harald Hove, daværende gruppeleder for Venstre i fylkestinget

Leserinnlegg BT 21.01.10

Køprising er også å sette pris på noe som er for billig i dag: Å forurense og veikapasitet. Forurensing er sløsing og ødelegging av ressurser. Køprising er viktig for å fordele trafikken på Bergen sitt veinett, som har god plass utenom rushtiden. Politikere som er opptatt av økonomi, også på høyresiden, burde være de første til å juble for køprising, som vil spare samfunnet for enorme summer.

Alf Helge Greaker, leder i Bergen Venstre

BA 17.11.11:

— Det står om 550 millioner, så her krever vi i Bergen at vår egen Mona Hellesnes tar grep. Vi må redusere antall parkeringsplasser i sentrum, og vi må gjøre noe med bompengene. Vi vil ha bort køene, og da må vi akseptere høyere bompenger og tiltak som køprising, sier Julie Andersland, Venstres gruppeleder i bystyret til BA.

Fylkesvalgprogram 2011-15 for Hordaland Venstre:

Venstre vil innføre køprising i Bergen, til dømes gjennom rushtidsdifferensierte bompengar.

Alf-Helges side 30.09.11:

Venstre sammen med Ap, KrF, De Grønne og Sp har blant annet profilert satsing på kollektiv og bybane høyt i valgkampen og vi danner flertall i fylkestinget. Det er bra. Hvis dette forsatt virkelig er viktig for disse partiene så skal i hvert fall vi være konstruktive og være med på å utnytte dette flertallet for å få gjennomslag for viktige miljøsaker. Venstre understreker at et valgteknisk samarbeid ikke nødvendigvis betyr at man har låst seg i et politisk samarbeid, selv om andre partier har oppført seg slikt de siste 4 årene.

Alf-Helge Greaker, nestleder i samferdselsutvalget i Hordaland fylkeskommune.

Hva mener du om køprising? Si din mening!

LANGE KØER: Skal bilistene betale ekstra i rushtiden? Venstre nøler.
HELGE SUNDE