LENA VERMEDAL

Om to år kan bilister på E39 gjennom Førde i Sveio få mer enn vanlig asfalt under hjulene. Norges første visjonarium for fremtidens næringsutvikling er under planlegging like under europaveien.

Mandag kveld ga kommunestyret i Sveio grønt lys for å utrede prosjektet videre og lage en endelig finansieringsplan.

— Vi har laget noe som ingen har bedt om, men vi tror dette er så bra at andre regioner vil trenge det samme, sier Bernhard Heggelund, prosjektleder og daglig leder i Sveio Næringsservice.

Initiativet kom fra bygdelaget i Førde, som var lei av å se bilene suse forbi tettstedet mellom Haugesund og Leirvik. Sveio Næringsservice og arkitektfirmaet Snøhetta ble koblet inn. Dermed vokste visjonen.

- Surfer på en bølge

Visjonarium Vestland AS tar mål av seg å bli en sentral aktør innen yrkesveiledning, innovasjon og entreprenørskap. Det skal bli en møteplass for ungdom som søker veiledning i sine yrkesvalg, og et utstillingsvindu for næringslivet.

I tråd med tankene i skolereformen «Kunnskapsløftet», skal ungdommene motiveres til å satse på utdannelse tilpasset næringslivets behov for fremtidig kompetanse.

— Det er et stort behov for rekruttering av ungdom til de mange tunge og sterke næringsaktørene i vår region. Vi ønsker mer fokus på næringslivet på Vestlandet og føler vi surfer på en bølge med nyskaping og innovasjon. Dette er inn i tiden, sier Jorunn Skåden, ordfører i Sveio kommune og styremedlem i Visjonarium Vestland AS.

Stort løft for liten kommune

Sveio-ordføreren tror ikke senteret vil konkurrere mot andre innovasjonsaktører som Viking Innovation Partner eller Industri-inkubatoren Vekst Industri Sunnhordland.

— Nei, vi har vår egen del som er rettet mot yrkesveiledning og rådgivning. Jeg tror vi kan samarbeide og utfylle hverandre, sier Skåden.

Denne uken møter hun blant annet Høgskolen Stord/Haugesund og Opplæringskontoret for Hordaland for å se på mulig samarbeid.

— Vi har kommet et stort skritt videre, men er ikke i mål ennå, sier Skåden. Kommunen med bare 4700 innbyggere har gått inn med 250.000 kroner i aksjekapital. Det samme har Haugaland Kraft. Hordaland fylkeskommune har bidratt med tilsvarende tilskudd.

«Landskapspiercing»

Dersom senteret blir mer enn en visjon, vil det by på spennende opplevelser for 11.000 elever i ungdoms- og videregående skoler mellom Boknafjorden og Bjørnefjorden.

— Her skal ungdommer få lage egne visjoner for regionen og se seg selv i fremtiden, sier Annelise Bothner-By, konseptutvikler i Expology, som har ansvar for å utvikle planene for utstillingsområdet.

Bygget er tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta, kjent for blant annet Biblioteket i Aleksandria og Operabygget i Oslo. I Sveio fant de en vakker elvedal som på 60-tallet ble avstengt av en veifylling.

— Vi ønsket å gripe fatt i dette såret i landskapet og lage noe som ble lagt merke til. Vi stikker hull i veifyllingen som en «landskapspiercing», sier arkitekt Marianne Sætre.