TONE TVEØY STRØM-GUNDERSEN, AFTENPOSTEN

KRISTER CLAUSEN HOAAS

Hvite, nye naust på rekke og rad bades i vintersol. Måkeskrik og bølgeskvulp. Idyllen brytes kun av sirkelsagen til Nils Olai Bjørø. Han bygger i strandsonen.

– Hele Hordaland ligger jo i strandsonen. De kan ikke sammenligne oss med Østlandet.

Nils Olai Bjørø reiser sitt nye arbeidshus kloss inntil fjellveggen, ti meter fra sjøen i Bjorøyvågen på Bjorøy i Fjell kommune.

Hordaland er landets verstingfylke. Ingen andre steder finnes det flere bygninger i strandsonen, og ingen hordalandskommuner gir så mange dispensasjoner som nettopp Fjell.

Strammer inn

Men nå vil ikke regjeringen lenger sitte og se på at en stadig større del av den norske kystlinjen blir bebygd. I dag legger Regjeringen frem forslag ny plandel i plan— og bygningsloven med betydelige endringer i den norske strandsonepolitikken.

– Vi strammer tydelig til i sentrale deler av landet. Hensikten er å beskytte natur- og kulturmiljø for kommende generasjoner. Strandarealer må vernes nå, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim til Aftenposten.

I den nye plan- og bygningsloven skal følgende grep bidra til å snu utviklingen i pressområdene:

  • Mulighetene for å gi dispensasjon begrenses.
  • I hundremetersbeltet skal det ikke lenger gjøres unntak for næringsformål og tettbygde strøk.
  • Bygging i strandsonen må avklares gjennom kommunale planer.
  • «Særlige grunner» skal ikke lenger gi unntak fra byggeforbudet.
  • Kommunenes dispensasjonsmyndighet skal kunne inndras.
  • Etter kommunevalg må kommunestyrene lage en kommunal planstrategi. Hvis gamle planer er i strid med dagens strandsonepolitikk, kan det gjøres endringer.
  • Kommunene bør ikke dispensere fra planer når en direkte berørt statlig eller regional myndighet uttaler seg negativt om dispensasjonssøknaden.Bergen utsatt

Det er først og fremst kommuner på Østlandet, Sørlandet og sentrale pressområder som Stavanger og Bergen som risikerer å miste retten over dispensasjonene.

– Vil ikke kommunene reagere på å bli fratatt retten til å styre byggingen?

– Det kommer sikkert til å bli negative reaksjoner, men det er de absolutte verstingene som gir blaffen i kommende generasjoner som skal tas, sier Erik Solheim. Han presiserer at inndragelsene vil være midlertidige.

Aftenposten/Bergens Tidende

Ørjan Deisz (arkiv)
Ørjan Deisz