— På vegne av Bergen by vil vi uttrykke vår dypeste medfølelse med familie og kolleger til Karsten og Karsten Aleksander Moholt, som var passasjerer om bord i det savnete Air France flyet, sier ordfører Gunnar Bakke og byrådsleder Monica Mæland.

Klokken 13 i ettermiddag sendte advokat Robert Neverdal i advokatfirmaet Harris DA ut en pressemelding som bekreftet at 58 år gamle Karsten Moholt og hans 35 år gamle sønn, er blant de savnede etter flyulykken. Advokaten representerer familien Moholt og bedriften.

— Våre tanker i denne stunden går til alle dem som savner sine kjære familiemedlemmer og gode kolleger, sier ordføreren og byrådslederen.

Rune Sævig