Treningssenteret High Energy i Bergen installerte i september i fjor nytt adgangssystem for sine kunder. Kundene må nå bruke fingeravtrykk for å komme inn på senteret. Slik har eier Rikke Camilla Skare oversikt over hvem som trener til enhver tid, og om de har betalt medlemsavgift.

Datatilsynet håndhever en lov som forbyr slik praksis i Norge. Bruk av såkalt biometrisk identifikasjon har så langt ikke blitt ansett som nødvendig ved treningssentre og er derfor ikke lovlig.

Fornøyde kunder

Eier og daglig leder ved High Energy i Bergen, Rikke Camilla Skare sier det ikke har vært noen negative reaksjoner på systemet.

— Folk reagerer veldig positivt. Det er heller «å - gud så kult» som er kommentaren når de kommer inn på treningssenteret, sier Skare.

High Energy fikk levert systemet av et selskap i Bodø som heter Extensor. Dette selskapet er ledende på denne type teknologi i Norge. Skare mener det er et system som er kommet for å bli.

— Vi har brukt det siden september, og leverandøren sa at vi bare skulle «kjøre på» til det ble en løsning på saken hos myndighetene, sier Skare.

High Energy er et av de første treningssentrene som har tatt i bruk denne teknologien.

Daglig leder Rikke Camilla Skare fikk valget mellom å kjøpe nytt system av de eksisterende kortleserne eller å bruke fingeravtrykksteknologi.

— Det var et relativt enkelt valg, vi fikk nemlig fingeravtrykksleseren gratis av Extensor t, sier Skari.

Ulovlig

Juridisk avdeling i Datatilsynet har så langt ikke tillatt noen slik praksis i Norge.

— Vi har hittil ikke sett løsninger som har oppfylt våre krav om slike systemer, og loven er streng på dette per i dag, sier Astri Flesland som er fungerende avdelingsdirektør i Datatilsynets juridiske avdeling.

Hun sier at Datatilsynet ikke har oversikt over alle som driver slik praksis i dag, men at de tar imot henvendelser fra folk som har rapportert om bruk av fingeravtrykk.

— Jeg kjenner til to sentre i Oslo og noen andre utenfor Oslo som bruker dette systemet, og de er heller ikke blitt godkjent, sier Flesland.

Blant disse er Oslo Trimsenter. De ble meldt til Datatilsynet, men har klaget saken inn for personvernnemnden.

Kan misbrukes

Metoden til Extensor fungerer slik at man legger fingeren på en leser. Denne leser av avtrykket og omdanner det til en tallkode som er unik for hver bruker.

— Så lenge metoden gir en entydig lagring fra et fingeravtrykk, kan dette potensielt misbrukes dersom noen får tak i tallkoden, sier Astri Flesland.

Datatilsynet har altså sagt nei til bruk av slike systemer i Norge. Det er personopplysningsloven som ligger til grunn for forbudet. Her slås det fast at dersom det ikke foreligger saklige grunner for bruk av fingeravtrykk som sikker identifisering, skal det ikke tillates.

Datatilsynet har nå sendt et notat til Justisdepartementet som ber om at biometrisk identifikasjon blir tatt med i den pågående revisjonen av personopplysningsloven. Her ber tilsynet om en oppmyking av dagens lovverk når det gjelder bruk av fingeravtrykk.

FINGERAVTRYKK: Bruk av fingeravtrykk som adgangskontroll ved treningssentre har hittil vært ulovlig i Norge, men er i bruk hos flere sentre. - Med dette systemet kan vi se om folk er gyldige medlemmer, hvor ofte folk trener, og om de har betalt, sier eier og daglig leder av High Energy i Bergen, Rikke Camilla Skare.
VEGAR VALDE