Siden nyttår har 25 ansatte og 11 pasienter ved Stord sjukehus blitt smittet av et magevirus, med symptomer som diaré og oppkast. Hittil er utbruddet konsentrert på en medisinsk post. Denne posten har nå kraftig redusert kapasitet, og nye pasienter legges inn på andre avdelinger. Det kan også bli aktuelt å sende pasienter til Odda eller Haugesund for behandling.

To døde

I en pressemelding fra Helse Fonna heter det at det sannsynligvis dreier seg om Noro-viruset. En slik infeksjon er plagsom og ubehagelig, men sjeldent farlig. Smittevernoverlege Lars Holst-Larsen kan imidlertid opplyse om at to eldre pasienter på sykehuset er døde etter å ha blitt smittet av Noro-viruset. Det er usikkert om viruset førte til dødsfallene, eller om pasientenes dårlige helsetilstand var den reelle årsaken.

Tok tid å oppdage

De første infeksjonene ble registrert rundt nyttår, men det ble ikke slått alarm før etter en ukes tid, da stadig flere ble syke. Holst-Larsen sier at det tok litt tid å skjønne hva som var på gang og iverksette de nødvendige tiltakene.

— Vi regner med at utbruddet nå er på vei ned, men vi vet av erfaring fra andre sykehus at når dette viruset først har kommet innenfor veggene kan det bli værende ganske lenge. Vi kan fort komme i en situasjon der det herjer rundt fra post til post i mange måneder.