Ifølge natur— og friluftskonsulent Tom Sandahl i grønn avdeling i Bergen kommune er det er bestilt et nytt skilt som skjerper kravene til ro i området.

— Skiltet vil forby modellflyging i tidsrommet 1. mars til 30. juni. Forbudet er hjemlet i at Bergen kommune som grunneier ikke ønsker slik aktivitet i denne perioden, sier Sandahl.

I klartekst vil det si at viper og andre fugler som hekker på de store markene på Haukås nå skal få fred.

Løshunder og modellfly Konflikten mellom de fastboende, naturvernerne og de fugleinteresserte på den ene siden, og modellfly-entusiastene på den andre, har vart i mange år. Kommunen har allerede stående et skilt som opplyser at viper hekker i området.

Styreleder Arild Hermstad i Naturvernforbundet Hordaland sier at de nå har mistet tålmodigheten med modellfly-folkene.

— Når kommunen har satt opp de nye skiltene, vil vi se tiden an noen dager. Hvis ikke aktiviteten med modellflyene etter hvert opphører, vil vi anmelde hver enkelt av utøverne til politiet, sier Hermstad.

Student Anders Bjordal i naturvernforbundet har fulgt vipebestanden på Haukås i mange år.

Oppfattes som rovfugler - På begynnelsen av 90-tallet hadde Haukåsmyrane en av de største bestandene av vipe i fylke med rundt 50 hekkende par. I tillegg hekket blant annet sanglerke, enkeltbekkasin og rødstilk. I de seinere år har markene fått nye brukergrupper som har ført til at hekkebestanden er kraftig redusert, sier Bjordal.

Den omfattende modellflyging i hekkesesongen den viktigste årsaken til tilbakegangen på vipebestanden.

— Denne aktiviteten har økt sterkt, og flyene oppfører seg slik i luften at vipene oppfatter dem som rovfugler. Dermed mister vipene den tryggheten og roen de trenger for å hekke, sier Anders Bjordal.

BEDRE SKILTING: Dette skiltet skal skiftes ut med et nytt som vil stille langt sterkere krav til publikum om å ta hensyn til hekkende fugler, noe Anders Bjordal i Naturvernforbundet i Hordaland er glad for. FOTO: ØRJAN DEISZ