Dette er hovedtrekkene i forslaget til nytt pensjonssystem, som tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen legger frem i morgen.

Frykten for at pensjonsutbetalingene skal voksen staten over hodet etter hvert som andelen av pensjonister øker og antall yrkesaktive synker fikk Regjeringen Stoltenberg til å opprette pensjonskommisjonen i 2001.

Mandatet var å legge frem et forslag til et helt nytt pensjonssystem.

I morgen kommer forslaget på bordet, over en måned forsinket. Men hovedtrekkene er allerede så kjent at Bergens Tidende har bedt fagsjef Espen Rye Ellingsen hos forsikringsrådgiver AON Grieg vurdere konsekvensen for fire personer som representere ulike grupper som blir berørt av reformen.

Kari-Anne Førland (37)

Adjunkt, St. Paul Skole, Bergen

Årslønn: Cirka 300.000

Pensjon: 66 prosent av lønnen.

Mener: Kutt i pensjonen vil slå ut i høyere lønnskrav.

Rådgiverens spådom: Gjennom Statens Pensjonskasse er Førland garantert en pensjon på 66 prosent av sluttlønnen. Pensjonskassen garanterer å dekke forskjellen mellom 66 prosent av lønnen og utbetalingene fra folketrygden, slik at pensjonen blir like stor selv om folketrygden blir dårligere. Denne garantien kan bli fjernet. Den viktigste konsekvensen er at det blir mindre pensjon for dem som velger å jobbe deltid eller er ute av arbeidslivet noen år. Pensjonene for offentlig ansatte blir mindre forutsigbare og det blir større forskjeller ut fra hvor mye folk arbeider. Det blir mindre gunstig å pensjonere seg tidlig.

Kjell Olav Solheim (41)

Brannmann, Bergen Brannvesen

Årslønn: Cirka 290.000 med alle tillegg

Pensjon: 66 prosent av lønnen, fra 60 år.

Mener: Store deler av brannkorpset vil slutte dersom pensjonsalderen forlenges fra 60 til 67 år. Den fysiske belastningen er så tøff at full tjeneste til 67 år vil gi dødsfall i jobben på grunn av overanstrengelser. Dersom de over 60 skal settes til lettere arbeid mister de alle tilleggene og pensjonen går ned. Irritert over at ingen har sagt noe om hvilke arbeid eldre brannfolk skal gjøre de siste årene frem mot pensjonsalderen.

Rådgiveren mener: Den tidlige pensjonsalderen — for brannfolk, offiserer og politi - blir satt under press. Ingen vil pålegge noen å arbeide som røykdykker - slik som Solheim er - etter 60 år. I stedet blir det snakk om å finne andre arbeidsoppgaver.

Rune Nilsen (36)

Driver 7-Eleven på Flesland flyplass

Årsinntekt: Cirka 850.000

Pensjon: Cirka 25 prosent av lønnen

Mener: Positiv at god inntekt slår ut i høyere pensjon.

Rådgiveren mener: Nilsen begynte å jobbe rett etter ungdomsskolen. Fortsetter han frem til pensjonsalderen vil den lange arbeidsperioden gi han høyere pensjon enn dagen system, der du ikke får uttelling for å jobbe i mer enn 40 år. Klarer han å opprettholde det høye inntektsnivået vil også det slå ut i mer pensjon. Nilsen har ingen privat tjenestepensjon i dag. Innføring av en obligatorisk tjenestepensjon vil øke pensjonen ytterligere. Men siden Nilsen driver kiosken som franchisetager vil den obligatoriske tjenestepensjonen også øke hans lønnskostnader.

Kari Stanghelle (51 år)

Arbeid deltid hos Norli bokhandel i Bergen

Årslønn: Cirka 200.000 i 80 % stilling

Pensjon: Cirka 60-65 prosent av lønnen.

Frykter: At reformen skal gi henne lavere pensjon.

Rådgiveren mener: De som er født før 1950 blir ikke berørt av reformen. Reformen får bare full effekt for dem som er født etter 1967 og er 37år eller yngre. Det betyr at Stanghelle ikke blir særlig berørt. Men reformen vil ramme yngre arbeidstaker som gjør som Stanghelle og arbeider deltid i hele eller store deler av karrieren. Det er spesielt fjerningen av den såkalte «besteårsregelen» som er problemet for dem som arbeider deltid i hele eller deler av yrkeskarrieren. Etter denne regelen fastsettes pensjonen etter inntekten de årene med høyest inntekt. Stanghelle har vært hjemmeværende med små barn noen år. I fremtiden vil det gi pensjonsopptjening tilsvarende en inntekt på cirka 250.000 i inntil 6 år.

LITE BERØRT: Kari Stanghelle vil nyte godt av overgangsordninger som gir små endringer i pensjonen. Bare de som er yngre enn 37 år blir fullt berørt av endringen. Men å satse på en deltidskarriere vil gå ut over pensjonen.<p/>FOTO: EIRIK BREKKE
VINNER: Butikkdrivere Rune Nilsen har bare folketrygden å falle tilbake på. I fremtiden kan ha får større uttelling for lang arbeidskarriere og høy inntekt.<p/>FOTO: EIRIK BREKKE
TAPER: Adjunkt Kari-Anne Førland risikere å miste garantien om at pensjonen skal være 66 prosent av lønnen.<p/>FOTO: EIRIK BREKKE
TAPER: Brannmann Kjell Olav Solheim risikerer at pensjonsalderen blir forhøyet fra 60 til 67 år.<p/>FOTO: EIRIK BREKKE