Fremskrittspartiets medlemmer i Transport— og kommunikasjonskomiteen ble stående alene bak kravet om å overføre den videre behandlingen av ubåtsaken til Miljøverndepartementet.

— Det er skuffende og trist at regjeringspartiene tviholder på Kystverket som ansvarlig for det videre utredningsarbeidet. Etaten har jo så til de grader spilt seg ut over sidelinjen ved så kategorisk å avvise hevingsalternativet, sier Frps stortingsrepresentant Arne Sortevik. Kystverket er underliggende etat til Fiskeri- og kystdepartementet som ledes av statsråd Helga Pedersen (Ap).

«Hoverer»

Hadde Frp fått gjennomslag for standpunktet, ville miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) overtatt det politiske ansvaret for saken om den tikkende miljøbomben med 65 tonn kvikksølv på sjøbunnen utenfor Fedje i Nordhordland.

Saksordfører Øyvind Halleraker (H) mener det ville vært en avsporing å frata Helga Pedersens departement hele ubåtsaken, selv om også han er svært kritisk til Kystverkets rolle.

— Alle som deltok på den siste høringen i Stortinget 16. april kunne ikke unngå å legge merke til Kystverkets hovering over alt det andre eksperter og miljøer brakte til torgs, sier Halleraker.

For å sikre at alle alternativene til tildekking av ubåtbraket får grundig og seriøs behandling, bør et uavhengig organ administrere utredningen, mener den borgerlige opposisjonen i komiteen. Halleraker peker på Det Norske Veritas som et nærliggende valg.

«Steil» holdning

I innstillingen kritiserer medlemmene fra H, KrF, V og Frp Kystverket i klare ordelag for «steil holdning» og «tilbakevisning av alle innspill som måtte være i strid med deres egen anbefaling».

Flertallspartiene Ap, Sp og SV nøyer seg med en ordlyd som krever at alle hevingsforslagene får samme «grundige behandling» som de andre alternativene.

Arne Sortevik og hans Frp-kolleger vil ha en sterkere faglig gjennomgang av en dykker/undervannsoperasjon med fjerning av kvikksølvet som selvstendig alternativ til heving av ubåtvraket. Derfor ba Frp-fraksjonen om en ukes utsettelse av komitéinnstillingen, men forslaget ble forkastet. Stortinget behandler ubåtsaken 15. mai.

INGEN ENDRING: Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen skal fortsatt ha ansvaret for den videre håndteringen av ubåtsaken. Bare Fremskrittspartiet ville overføre den videre behandlingen til Miljøverndepartementet. FOTO: BJØRN SIGURDSØN/SCANPIX
Sigurdsøn, Bjørn