Også Naturvernforbundet Hordaland er positiv til Statkrafts planer.

Formannskapet i Austevoll behandler saken kommende torsdag. Den kommende ordføreren, Helge André Njåstad, tror politikerne i kommunen vil gi grønt lys.

— Jeg ser ingen skjær i sjøen for dette prosjektet. Vi er opptatt av å skape ny aktivitet i kommunen. Vindmølleparken på Selbjørn vil medføre veibygging og kan dra busslaster med turister og nysgjerrige til denne flotte delen av kommunen, sier Njåstad.

Mye motbør

Den unge Frp-ordføreren fremhever også vindkraft som miljøvennlig energikilde og at de planlagte installasjonene kan gi kommunen økte inntekter fra eiendomsskatt.

Utbyggernes bestrebelser for å få realisert denne type fornybare energiprosjekter på Vestlandet har fortont seg som - ja nettopp - den berømte kampen mot vindmøller. Langt fremme i rekken av motstandere har miljøvernorganisasjoner stått, trass i de samme organisasjonenes krav om flere grønne energikilder.

Planer om vindmølleparker både på Stad-landet og i Sund er blåst ut i det store intet, etter heftig motbør fra interessegrupper og lokalbefolkning. Hovedargumentene har vært at vindmøllene ville medføre skjemmende inngrep i kystnaturen og true sårbart plante- og fugleliv.

Opptil 20 møller

Men nå opplyser styreleder Tom Sverre Tomren i Naturvernforbundet Hordaland at de ikke har noen umiddelbare motforestillinger til det planlagte prosjektet på Selbjørn.

Her ønsker Statkraft konsesjon for bygging av en vindpark med produksjonskapasitet på 120 GWh. Energiselskapet har tidligere gjennomført vindmålinger i en åttemåneders-periode på øyen og har kunngjort at de vil satse på utbygging.

Foreløpig har Statkraft anslått bygging av mellom åtte og 20 vindturbiner. Selskapet planlegger å knytte vindparken til det eksisterende kraftledningsnettet via en ny ca 9 km lang kraftledning til Otteråi transformatorstasjon.

Prosjektet på Selbjørn vil kunne oppfylle 40 prosent av målsettingen i fylkesdelplanen for vindkraft.

Hordaland sinke

Hittil er Hordaland det eneste kystfylket fra Vest-Agder til Finnmark hvor det ennå ikke er bygget, eller gitt konsesjon til oppføring av vindmølleparker.

— Når vi har sagt nei tidligere, er årsaken at større vindmølleparker kan være til sjenanse for fuglelivet og andre natur- og miljøverdier. Så langt ser vi positivt på planene i Austevoll, sier Tomren.

Naturvernforbundet Hordaland har nå sendt høringsbrev til NVE med forslag til utredningsprogram for Selbjørn vindpark. Her foreslår de en buffersone mellom vindparken og Steinevik naturreservat.

Villsauens fremtid

Organisasjonen ber også om at sameksistensen mellom villsauhold og vindmøller blir nærmere belyst.

— Villsau på beite i kulturlandskapet på Selbjørn er viktig for å ivareta kystlyngheien som naturtype, sier Tomren.

Påtroppende ordfører Helge Andre Njåstad er ikke bekymret for villsauen.

— De er så tilpasningsdyktig og har overlevd mye menneskeskapt aktivitet, sier han.

Men selv om Naturvernforbundet ikke blåser til strid denne gang, vil styreleder Tomren fortsatt vente med å gi et endelig ja. Forbundet vil først ha de konkrete utbyggingsplanene på bordet.

— Det avgjørende for oss er antall møller, høyden på disse og omfanget av veier og kraftledninger i tilknytning til vindparken, sier han.

I VINDEN: 5. september i fjor åpnet kong Harald en av Europas største vindparker på Smøla i Møre og Romsdal. Parken består av 20 vindmøller og gir strøm til 6000 husstander årlig.<p/> ARKIVFOTO: SCANPIX