– Hadde vi hatt tilstrekkelig kapasitet, kunne vi ha eksportert mye mer enn vi makter i dag, sier Rigmor Fardal som er direktør ved Rolls-Royce Marine AS på Hordvikneset.

Hun forteller til Bergens Tidende at bedriften leverer deler til vindmøllene som fabrikkene Vestas i Danmark og Siemens i Tyskland produserer. Det gjelder bl.a. nav, maskinfundament og lagerhus, alt sammen i støpejern. Enkelte av disse komponentene veier opp mot 13 tonn.

Erfaring med møller

Men denne produksjonen er langt fra ny av året. Rolls-Royce Marine AS har vært delleverandør i ti-tolv år nå og har solide erfaringer på dette området.

Fardal nevner videre at 2005 var det beste året i bedriftens historie. Omsetningen passerte 190 mill. kroner. Men det nye året tegner til å bli enda bedre. Etterspørselen etter vindmøller øker sterkt både i inn— og utland.

Økt bemanning

Bemanningen er økt med 25 prosent det siste halvannet året, og Rolls-Royce har i dag 190 ansatte.

– Er det ikke aktuelt å øke produksjonskapasiteten, ettersom fremtidsutsiktene er så lyse?

– Nei, for da måtte vi ha foretatt betydelige investeringer, og det har vi ingen planer om foreløpig. Vi er veldig avhengig av stabil eurokurs. Det skal små svingninger til før fortjenesten blir redusert.

Ved siden av vindmøllekomponenter er det bl.a. motorblokker til skip som er hovedproduktet fra bedriften på Hordvikneset.

STOR ETTERSPØRSEL: Direktør Rigmor Fardal produserer vindmøllekomponenter som aldri før, og greier på langt nær å innfri etterspørselen ARKIVFOTO: TOR HØVIK