Stiv kuling fra sør river og sliter i ullen til villsauene på gården Berge på Bømlo. Irrgrønne bakker bader i høstsol. Plutselig seiler en svart skygge over oss. Havørnen leker, seiler, svever. Så blir den vekke bak fjellet.

— Jeg ser ørn her hver dag. Det kommer sikkert av at to par hekker i nærheten, sier bonde John Magne Søvold.

Det er som om tiden har stått stille under Bergesfjellet. En gang under siste istid kom fjellet seilende på et lag med skifer og løsmasser. Nå er det hjem for tårnfalk og landingsplass for ørn.

Det blåser opp til strid om vindstrømmene fra havet i vest.

- Jeg er livredd

Statkraft planlegger nemlig en vindmøllepark mellom Langevåg og Vika på Søre Bømlo. 13 til 21 vindmøller med en tårnhøyde fra 70 til 100 meter kan bli aktuelle.

— Jeg er livredd for at folk skal sitte på et kontor og avgjøre skjebnen for denne plassen. De må komme seg ut hit og se hvor fint det er, sier Søvold.

Svigerforeldrenes kattunge krøller seg selskapssyk rundt beina hans. Den slår følge til fjells, hopper gjennom lyng og over stein, like målbevisst som bonden og oljearbeideren.

-Jeg jobber i Nordsjøen og er fire uker hjemme for å kverulere, fleiper han.

- Kraftlinje ved ørnerede

Utsikten fra det 126 meter høye Bergesfjellet er spektakulær. Søvold setter sjøben og lener seg mot vinden. Toppene og knattene er forblåste så langt øyet kan se sør og vestover.

— Tenk deg hele denne utmarken med tårn høyere enn bropilarene på Trekantsambandet. Så kommer rotorene i tillegg. Det er et ganske stort inngrep i urørt natur, mener Søvold. Han peker ut reiret til ett av havørnparene. Det ligger skjermet i furuskog inni en vik.

— En av kraftlinjen vil gå like ved reiret deres, sier han.

Ole Brumm

På veien ned peker han nordover mot Skogafjellet naturreservatet som vil bli nær nabo til vindmølleparken. Naturreservatet er Nord-Europas best bevarte område for kalkfuruskog og purpurlyng. 650 mål måtte grunneierne på Berge gi fra seg i 1999.

— Her kom vern først. De kan ikke bare gjøre som Ole Brumm i Hundremeterskogen og si ja takk til både verneområder og vindmøller, sier Søvold.

— Jeg frykter hele debatten om plassering av vindmøller koker ned til om folk kan se dem eller ikke. Kommer vindmøllene her, blir det en prøvestein. Her er det nemlig bare tre hus. Det blir ikke noen lang underskriftsliste av det.

- 200 besøkende på en dag

Årlig kommer studenter og forskere fra Universitetet i Bergen (UiB) for å studere det biologiske mangfoldet på innmarken hans. På grunn av gammeldags slått, hesjing og naturlig gjødsling, finnes én av de fire best bevarte slåttemarkene på Vestlandet nettopp her.

— Et vindkraftverk som vil dekke hele synsfeltet mot sør fra innmarksområdet på Berge vil være svært uheldig med tanke på fremtidig vern av Berge som et sentralt område for biologisk mangfold og gamle kulturmarkstyper, skriver førsteamanuensis Mary H. Losvik ved De naturhistoriske samlinger ved UiB i et brev til Direktoratet for naturforvaltning.

I tillegg til biologisk mangfold, oppsøkes ofte området av turgåere og fugleinteresserte.

— Vi har hatt 200 besøkende på en dag. Så stor har pågangen vært at vi til slutt fikk Direktoratet for naturforvaltning til å betale for ny vei og parkeringsplass for alle gjestene, forteller Søvold.

KATT «PÅ HØGENHEST»: - Skal du spare kreftene nå, kompis? Kattungen vet råd, når den er med bonden til fjells.