I Rogaland hadde politiet i formiddagstimene loggført tolv meldinger om skader forårsaket av vinden. Et tak på et 600 kvadratmeter stort kyllinghus blåste av på Finnøy, og i Stavanger er et hustak av aluminium revet av i Leigvollsgaten. Ved Ikea på Forus har et vognskur blåst ut på motorveien.

Sent fredag kveld rev vinden taket av en minkfarm i Skiftun i Hjelmeland. Farmen har 3.400 mink, og mange av dyrene slapp løs.

– Jeg har aldri opplevd dette før. De er livredde og holder seg rundt burene sine, men vi har ikke oversikt over hvor mange vi har fanget ennå, sier Ingeborg Westersjø til NTB fredag morgen.

Eierne fikk hjelp av naboer til å fange de rømte dyrene.

I Etne kommune i Hordaland ødela vinden ei bru i bygda Skjold. Tre husstander og flere hytter er dermed uten forbindelse, opplyser operasjonsleder Harald Myklebust i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt til NTB.

I Hordaland politidistrikt er det meldt om veltede trær og strømledninger som er revet ned, men ingen større skader.

Flere hus er påført skader på grunn av vinden i Sogn og Fjordane. En lagerhall i Lærdal blåste i stykker sent fredag kveld, opplyser operasjonsleder Kjetil Avsnes i Sogn og Fjordane politidistrikt.

Det er ikke meldt om noen personskader som følge av vinden på Vestlandet.