Det sier advokat Hanne-Eva Müller. Hun viste i 2006 at dyremishandlere kan bli domfelt selv om politiet henlegger saken.

En mann i Kristiansand slo i 2005 naboens katt til døde med stein. Eieren så på og tryglet mannen om å stanse, men han fortsatte med steinkastingen.

Les også: Mishandling av dyr kan varsle vold

Hanne-Eva Müller reiste privat søksmål på vegne av kattens eier. Mannen sa i retten at han drepte katten fordi den stadig kom inn på hans eiendom. Han hevdet også at katten hadde bitt ham i hånden en gang.

Bot på 4000 kroner

Kristiansand tingrett fant det bevist at mannen hadde overtrådt dyrevernlovens bestemmelser om avlivningsmetode og påført katten unødig lidelse.

Videre hadde han forbrutt seg mot straffelovens bestemmelser om skadeverk mot gjenstand som tilhører en annen person. Dyr er i juridisk forstand bare «ting» som tilhører mennesker.

Den saksøkte ble også funnet skyldig i fredsforstyrrelse etter straffeloven. Han ble for alle forholdene dømt til å betale en bot til statskassen på 4000 kroner. I tillegg måtte mannen betale 250 kroner i erstatning til kattens eier.

Erstatningen dekket utgifter som eieren hadde da han måtte ta katten til veterinær for endelig avlivning.

Les også: Vincent øreløs etter mishandling

Viktig dom

– Det var en viktig dom. Den viser at det nytter å stå på i saker om mishandling av dyr, sier advokat Hanne-Eva Müller.

– Straffen var imidlertid mild og føyer seg til rekke av eksempler på at domstolene ikke tar mishandling av dyr særlig alvorlig, legger hun til.

Maksimumsstraff for dyremishandling er tre års fengsel både etter gjeldende lov om dyrevern og den nye loven om dyrevelferd som er på trappene. De fleste saker har endt med 1000–5000 kroner i bot og i noen tilfeller betinget fengsel.

I 2005 ble to ungdommer i Flekkefjord dømt til 35 timers samfunnsstraff og 5000 kroner i bot for å ha kokt en kattunge i en mikrobølgeovn.

En mann fra Sotra fikk i 1997 tretti dagers betinget fengsel og 3000 kroner i bot fordi han prøvde å avlive venninnens syke katt ved å rygge over den med bilen.

Åpen sak

– Kommer det inn nye opplysninger om katten som ble funnet bak Vestkanten er vi selvsagt åpen for å se på saken igjen, sier politioverbetjent Svein Føllesdal ved Laksevåg politistasjon.

Dyrebeskyttelsen Bergen anmeldte mishandlingen av Vincent. De som fant katten hadde mistanke om at den var kommet ut for gjengungdommer i området omkring Vestkanten.

Laksevåg politistasjon fant ingen konkrete holdepunkter og henla saken med den begrunnelse at det manglet opplysninger om gjerningsperson.

– Vi ser generelt alvorlig på dyremishandling og vil vurdere mulige nye momenter nøye, sier Føllesdal.

«Facebook»

– Politiets jobb er ofte vanskelig i dyremishandlingssaker. Jeg forstår at det ikke kan brukes ressurser på dem når man står uten konkrete holdepunkter, sier advokat Hanne-Eva Müller.

BT fortalte i går at det er opprettet en gruppe på «Facebook» der medlemmer inviteres til å komme med opplysninger som hjelper den eller de skyldige som klippet øret av Vincent. Gruppen nærmer seg 3000 medlemmer.

Initiativtakeren Iren Prestus opplyste at hvis det kommer inn opplysninger, vil de bli gitt til Politiet eller medlemmene blir oppfordret til å kontakte Politiet direkte.

Høvik, Tor