Det betyr at det kan felles totalt 2500 voksne dyr i jakten. I tillegg kan det felles 1750 kalv slik at det totale antall kort blir 4250 dyr.

Det ble innlevert tre klager på villreinnemndas beslutning. To rettighetshavere i Tinn mener det er for mange dyr på Vidda og ønsket kvoten satt til 5000 voksne dyr. Røldal fjellstyre mener det er for lite dyr i forhold til beitegrunnlaget og at man må forsøke å bygge opp igjen stammen.

Fjellstyret ba om at kvoten ble satt til 2000 dyr.

DN som ankeinstans har avgjort at villreinnemndas vedtak om kvotestørrelse og sammensetning blir opprettholdt. Fellingskvote for villrein i Hardangervidda villreinområde i 2002 er dermed endelig fastsatt til 4250 villrein, som fordeles slik: 750 frie dyr, 1750 simle/ungdyr og 1750 kalv. Det kan felles en kalv for hver simle/ungdyr. Dette tilsvarer en tildeling på 2500 voksne dyr fordelt med 30 prosent frie dyr, 70 prosent simle/ungdyr.

På grunn av en misforståelse kom BT forleden i skade for å oppgi feil tall for villreinkvoten.

Leder i villreinnemnda Aslak Myrvang fra Eidfjord og formann i Røldal fjellstyre, Magnus Solbakken, kommenterte BTs opplysninger om kvotestørrelsen med det forbehold at tallene var riktige. I ettertid viser det seg at tallene BT opererte med ikke var korrekte. Uttalelsene BT gjengav fra Myrvang og Solbakken må derfor anses for ikke relevante. Bergens Tidende beklager.