Som et panser har is lagt seg over den laven villreinen lever av om vinteren. Dyrene sparker og sparker for å komme til den tildekte maten. Så hardt har det vært, at mange bukker går halte i fremføttene i villreinfjellene i Sør-Norge.

Forholdene varierer alt etter hvordan nedbør og temperatur har vært gjennom den værmessig unormale vinteren vi har hatt i Sør-Norge. Noen steder helt øst og langt sør på Hardangervidda — henholdsvis i Buskerud og Setesdal/Telemark - har det vært mindre problemer med is på villreinens vinterbeiter. Men på sentrale og vestlige deler av Hardangervidda for eksempel, i Nordfjella mellom Hallingskarvet, i Vest-Jotunheimen og Lærdalsfjellene, er det ille. Her har det i flere uker vært et tykt lag med is på reinbeitene, før det kom til dels store snømengder.

— Vekslende temperatur og nedbør - fra mildvær med regn etterfulgt av kuldeperioder etterfulgt av stort snøfall - har gjort forholdene helst spesielle i Nordfjella, forteller leder av villreinutvalget for dette området, Lars A. Nesse i Lærdal til Bergens Tidende.

— Isen har lagt seg som et panser over maten til villreinen. Derfor har vi søkt kommunene Ulvik, Ål, Lærdal, Hemsedal, Hol og Aurland om å innføre ekstraordinær tidlig båndtvang for hunder. Etter den nye hundeloven er det kommunene som har adgang til å avvike fra den ordinære båndtvangstiden som starter 1. april. Ulvik og Ål har allerede gjort vedtak om tidlig båndtvangsstart og vi tror de andre kommunene vil gjøre det samme, sier Nesse.

— Bakgrunnen er at beitemulighetene i høyfjellet er så vanskelige. Slik forholdene er, søker villreinen ut mot ytterkantene av leveområdene og ned i lavere fjellstrøk for å beite i fjellskog. Dermed kommer de i større grad enn vanlig til områder der påsketuristene bruker å gå skiturer. Vi ønsker at villreinen skal få gå mest mulig uforstyrret nå i den vanskelige vårperioden. Det er nemlig da villreinen har tæret opp det meste av opplagsnæring, og at simlene går kalvetunge. Dyrene trenger minst mulig forstyrrelser for å klare seg frem til kalving og at frodige vårbeiter blir tilgjengelige for dem, sier Nesse.

— Jeg vil henstille til påsketuristene som ferdes i villreinfjell om å vise hensyn til dyrene som har det vanskelig nå. Dyrene trenger alle den ro de kan få nå i vårknipen, sier Nesse.

NEDISET: Villreinbeitene er nediset mange steder. Dette bildet er tatt ved Kalhovd i Telemark.<p/> FOTO: LEONARD MIKALSEN, STATENS NATUROPPSYN