• Vi liker det ikke, sier politioverbetjent.

Onsdag 12. januar kl. 1230 kom en patrulje fra Hardanger lensmannsdistrikt over en vennegjeng i området Bråstøl i Røldal.

— Vi hadde fått et tips om at det føregikk ulovlig kjøring med snøscooter, sier politioverbetjent Bjørn Inge Aarsand.

Like etterpå stanset patruljen en snøscooter.

— Skuteren var ikke registrert, føreren hadde ikke hjelm og tillatelse til kjøring i utmark manglet.

En 27 år gammel mann fra Sunnhordland fikk en bot 12000 kroner.

— Vi ser alvorlig på slik aktivitet og vi liker det ikke, sier Aarsand.

Han forteller at det er fantastisk føre for snøscooter i området og at det nok vil friste noen til å kjøre ulovlig.

— De som ikke respekterer dette og tar seg til rette, kan vente seg kraftige reaksjoner.

Politiet vil nå øke kontrollaktiviteten i området.

— Mannen fra Sunnhordland var førstemann i år, men keg er redd for at dette ikke blir den siste, sier han.