I dag er det helkontinuerlig drift på Blikkvalseverket, det vil si at mennesker og maskiner er i aktivitet hele døgnet, syv dager i uken.

Nå foreslår de tillitsvalgte ved fabrikken å kutte ut produksjonen i helgen. På den måten håper de å redusere kostnader med tretti prosent, og redde Blikkvalseverket fra nedleggelse. I så fall må femti ansatte ofres for at bedriften skal overleve.

— Vi er midt oppe i en vanskelig situasjon og da kan man bli nødt til å velge mellom onder, sier Stig Olav Eriksen, ansatterepresentant i styret ved Corus.

- Ofret i urent spill

I går var Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen til stede under gasskonferansen i Grieghallen. Han tok seg tid til å treffe tillitsvalgte fra Blikkvalseverket og lokale politikere.

Han er opptatt av at alt skal gå rett for seg under prosessen som utspiller seg på Laksevåg.

— Eierne må følge norsk lov- og avtaleverk. Det betyr at de ansatte må få mulighet til å påvirke prosessen og komme med forslag om innsparinger og effektivisering som kan danne grunnlag for videre drift. Jeg forventer at eierne tar disse innspillene på alvor, sier Andersen.

Under møtet med ministeren fortalte de tillitsvalgte at de synes det er svært urettferdig at fabrikken i Bergen skal legges ned, mens produksjonen fortsetter i Wales.

— Det har vært et politisk press i forhold til Wales. Det er et stort område som har vært gjennom mange nedskjæringer. Vi er blitt ofret på alteret i et urent spill, sier tillitsvalgt Siegfred Olsen fra Fellesforbundet, og som også sitter i Corus-styret.

Ifølge ham er kostnadene knyttet til sluttpakker ulike i Norge og Wales.

— Dette har vært konkurransevridende.

- Bryter lov- og avtaleverk

Ledelsen og de ansatte ved Blikkvalseverket er nå inne i en måneds lang konsultasjonsprosess som de er pålagt etter arbeidsmiljøloven.

— Vi skal komme med forslag til videre drift. Å stoppe produksjonen i helgene er et av flere alternativ. Et annet er å ta alle kuttene i Wales og øke produksjonen i Bergen. Hadde man fullt ut utnyttet kapasiteten her ville driften blitt mer effektiv og kostnadene pr. tonn lavere, sier Stig Olav Eriksen.

Allerede da de ansatte fikk vite om nedleggelsesplanene 18. april, ga de klar beskjed om sin misnøye med ledelsens fremgangsmåte.

— De ansatte er bekymret over prosessen og de føler at lov- og avtaleverket ikke blir fulgt, sier Siegfred Olsen.

Gir ikke opp håpet

Næringsministeren var lite lysten på å snakke om alternativ produksjon i lokalene til Blikkvalseverket.

— Dersom arbeidsplasser skulle bli borte har vi virkemidler gjennom NAV og Innovasjon Norge til å bidra til ny aktivitet, men det er ikke der vi skal ha fokus nå, sier ministeren.

De tillitsvalgte forteller at mange av de ansatte er bekymret for sin personlige økonomi.

— Til tross for at folk er bekymret, opplever man samtidig en samlende ånd. Produksjonen har ikke falt, tvert imot har de ansatte brettet opp ermene og står på som aldri før, sier Eriksen.

Synspunkter på saken? Diskuter her!

Brekke, Eirik