Det var mandag formiddag at en kranbil skulle løfte en konteiner ned fra et tak i Valkendorfsgaten. Kranen brakk, og både den og konteineren gikk i bakken fra stor høyde og traff to biler. Det satt en mann i hver av bilene.

— Det skulle ha vært søkt om dette arbeidet på forhånd. Vi har ikke mottatt søknad, sier Solveig Midttun, avdelingsleder for forvaltningsavdelingen ved trafikketaten i Bergen kommune.

Dette sperrebåndet skal ha vært satt opp før løftet ble gjort. Det skal også ha vært et tilsvarende sperrebånd bak kranbilen.

Ville vurdert stenging

Hun sier Bergen kommune vil forfølge saken overfor firmaet som utførte jobben.

— Dersom vi hadde mottatt søknad, ville vi ha vurdert stenging av gaten. Det er sannsynlig at vi hadde satt som betingelse at arbeidet ble utført på et tidspunkt av døgnet der det er mindre trafikk i gaten. Valkendorfsgaten er nemlig sterkt trafikkert på dagtid, påpeker Midttun.

Hun mener firmaet som gjorde jobben har brutt regelverket.

— Det er et risikofylt oppdrag, og det skal ikke være folk under når slike løft gjøres, sier Midttun.

Politiet undersøker

BT har vært i kontakt med det aktuelle firmaet, men har ikke fått tilbakemelding fra daglig leder.

Også politiet undersøker om gaten var avsperret før løftet ble gjennomført.