Willoch var invitert av 26. november-komiteen til å holde foredrag etter fakkeltoget. I år har det vært rettet hard kritikk fra Israel-venner mot at tidligere statsminister Kåre Willoch og SV-leder Audun Lysbakken skulle tale.

— Dette er et tragisk valg av talere. Her bruker man noen av de mest profilerte antiisraelske samfunnsdebattantene i Norge. Det er en hån mot norske jøder å ta dem med på en minnemarkering for jøder som ble deportert under krigen, uttalte Conrad Myrland i organisasjonen Med Israel for fred i forkant av markeringen.

Høyre-veteran Jo Benkow har uttalt at Willoch og Lysbakken burde trekke seg fra arrangementet.

- Viktig med felles avsky

Willoch tar kritikken med knusende ro.

— Det er viktig at folk med ulikt politisk syn markerer felles avsky mot antisemittisme. Antisemittisme må bort uansett hvilket politisk syn man har, sier Willoch.

— Noen oppfatter Israel-kritikk som kritikk mot jøder, og det er en farlig vrangforestilling. Det kan føre til misforståelsen om at det er jødene som er ansvarlig for statens politikk. Det er ødeleggende å sette likhetstegn mellom staten Israel og jøder, sier han.

Willoch håpet å kunne få bidra til å eliminere antisemittisme med sitt foredrag i Raftohuset, hvor han igjen poengterte at en kobling mellom politikk og antisemittisme ikke var realistisk.

— Det er galskap å tro at Israel-kritikk er antisemittisme, sa han.

Sterk opplevelse

Heller ikke SV-leder Audun Lysbakken lot kritikken stoppe ham fra å delta. Lysbakken er selv oppvokst på Møhlenpris, og har hatt stående invitasjon fra arrangørene om å holde appell siden han var barne- og likestillingsminister.

Han synes ikke kritikken om at arrangementet er politisert er berettiget.

— Skal jødehat bekjempes, må man samles på tvers av politiske skillelinjer, politisk syn skal ikke bestemme hvem som får være med. Man trenger en bred allianse mot antisemittisme, sier SV-lederen.

Lysbakken var glad for at det var mange oppmøtte til markeringen.

— Dette er en kamp mot alle former for ekstremisme, og det må vi kunne samles om på tross av skillelinjer, ellers svekkes budskapet vi står sammen om. Ingen skal angripe verken jødiske eller andre minoriteter.

Stoppet ved alle hus

Fakkeltoget er blitt arrangert på Møhlenpris siden 1994, til minne om de ti jødene som ble arrestert og deportert. 26. november er dagen da lasteskipet «Donau» gikk fra Oslo med 532 norske jøder om bord.

Ifølge arrangørene deltok om lag 250 personer i toget, som stoppet og la ned fakkel ved husene hvor de jødiske familiene bodde.