Aetat og AOF Bergen og Omland avholder for tiden «jobbklubb» for 20 arbeidsledige akademikere. Opplegget er to ukers kurs i å skrive søknader, og trening på jobbintervjuer. Deretter skal deltakerne ut i åtte ukers praksis i arbeidslivet. Lønnen betales av Aetat. I lørdagens BT klaget noen av kursdeltakerne over at det var vanskelig, og nesten umulig å få praksisplasser, selv om det er gratis for arbeidsgiverne.

Jobbkonferanse søndag

Få timer etter at Bergens Tidende var kommet på gaten, ble tre av de arbeidsledige akademikerne kontaktet av en trygdeansatt. Han inviterte dem til jobbkonferanse i Trygdeetatens lokaler i C. Sundts gate allerede om søndagen.

Den 50 år gamle mannen tok imot dem i den ellers tomme kontorbygningen. Han forklarte trioen at han drev sitt eget firma, i tillegg til å være ansatt i trygdeetaten. Nå ønsket han at de tre jentene skulle oversette Rikstrygdeverkets konsept om inkluderende arbeidsliv fra norsk til engelsk. Han ga uttrykk for at hans firma deretter ønsket å selge konseptet til Polen. Tanken hans var at de tre akademikerne skulle utføre dette arbeidet for ham i de åtte praksisukene Aetat betalte lønnen deres.

Ugler i mosen

Jentene ante fort at det kunne være ugler i mosen, og satt med en dårlig magefølelse etter møtet. Den trygdeansatte 50-åringen skal ha fremstått som ustrukturert og lite troverdig. De arbeidssøkende akademikerne begynte derfor å undersøke saken nærmere. Trygdekontoret ble underrettet om hva som hadde foregått. Det kom raskt for en dag at mannen ikke hadde mandat til å opptre som han gjorde.

— Dette skulle selvfølgelig aldri ha skjedd. Jeg beklager sterkt det jentene har vært utsatt for. Det må ha vært fryktelig for dem å oppleve en slik useriøs opptreden fra en trygdeansatt, sier fylkestrygdedirektør Anneliise Korttila Flodsand.

«Vond sak»

— Det er selvsagt aller verst for dem som er blitt forsøkt utnyttet på denne måten, men også for oss i trygdeetaten er dette en vond sak. Dette er overhodet ikke representativt for hva vi ønsker å stå for, sier hun.

Den 50 år gamle trygdeansatte mannen har ikke vært på arbeid siden denne saken ble kjent for fylkestrygdedirektøren tidligere i uken. Mannen registrerte firmaet sitt i Brønnøysund i mars 1998. Der er det oppgitt at enkeltmannsforetaket driver med undervisning. Trygdeetaten prøver nå å finne ut om mannen har brutt de interne retningslinjene ved tidligere anledninger. Uansett risikerer mannen å miste jobben sin.

Har ikke søkt

— Alle våre ansatte som ønsker å drive med bierverv, skal søke om det. Det er ikke gjort i dette tilfellet, sier fylkestrygdedirektøren.

— Det er dessuten ikke lov å operere med konkurrerende virksomhet til vår egen. Vi beklager sterkt at vårt navn og våre lokaler ble brukt i forsøket på å gi disse jentene praksisplasser på feile premisser, sier Anneliise Korttila Flodsand.

Hun har kalt de tre jentene inn til et møte torsdag.

— De fortjener oppreisning og vår sterkeste beklagelse ansikt til ansikt, sier fylkestrygdedirektøren.

De fleste av de 20 deltakerne på jobbklubben for arbeidsledige akademikere har nå klart å få praksisplasser hos andre og mer seriøse arbeidsgivere enn den utro trygdetjeneren.