Mot slutten av 2001 inngikk tidligere daglig leder og eier i barnevernsselskapet Sosial Motivasjon ANS en sponsoravtale som skulle gi Åsane Fotball 100.000 kroner i kassen. Til gjengjeld skulle klubben gi en ungdom sårt tiltrengt arbeidstrening.

— Vi andre eierne fikk ikke vite noe om sponsoravtalen før lenge etter at den var inngått. Den ble inngått på et tidspunkt da vi hadde problemer med å betale løpende regninger, deriblant lønninger, sier Kjetil Brundtland.

Stoppet utbetalingen

Da avtalen ble kjent internt, reagerte ansatte med sinne. Summen ble aldri utbetalt til Åsane.

Folk i selskapet ser dette som et av en rekke eksempler på hvordan den tidligere daglige lederen styrte økonomien etter eget forgodtbefinnende. BT skrev tirsdag at 43-åringen tok ut minst to millioner kroner uten å ha levert dokumentasjon på hva pengene er brukt til. Blant annet brukte han firmapenger for å betale for en travhest. Selv uttalte mannen til BT at han har brukt sine egne penger.

Kilder BT har snakket med reagerer sterkt på sponsoravtalen av to grunner.

— Det blir helt galt å bruke penger på slikt når firmaet ikke greier å dekke sine løpende forpliktelser og uten at daglig leder konfererer med noen, sier en kilde.

— Dessuten er det uvanlig å betale for slikt. Bedrifter tilbyr arbeidstrening stort sett gratis. Eventuelt kan Aetat være med på et økonomisk opplegg, sier han.

-Svært uvanlig avtale

Tormod Simonsen, daglig leder i et annet privat barnevernsselskap, Nektar, bekrefter dette.

— Det er svært uvanlig å betale for slik arbeidstrening. Vi har aldri gjort noe slikt, sier han, og viser til Aetat.

På spørsmål om hvorfor han ville betale 100.000 for en slik avtale, svarer den tidligere daglige lederen følgende.

— Vi gjorde dette for å skaffe en ungdom arbeidstrening med et miljø rundt seg. Dette var en helt grei avtale.

Til tross for at utbetalingen ble stoppet, oppfylte Åsane Fotball sin del av samarbeidsavtalen.

— I dette tilfellet var ikke pengene det viktigste. Derfor tok vi imot ungdommen og hadde han hos oss i et halvt år, sier klubbens markedssjef, Ove Monsen.