Leilighetene, på 34 og 73 kvadratmeter, ble lagt ut for salg på Finn.no, med prisantydning på henholdsvis 1,75 millioner og 3,15 millioner kroner. I annonsen sto det ingenting om striden rundt Svartediksveien 23. Fylkesmannen slo i desember fast at de tre boligblokkene på tomten er for store, og dermed ulovlig oppført.

Trodde det var lovlig

— Leilighetene som var til salgs, ligger i B-blokken. I et brev kommunen sendte, oppfattet vi det slik at det ikke er fare for riving eller endringer på denne blokken, sier Ole Rakner, utbygger av de tre boligblokkene i Svartediksveien.

Kommunen støtter ikke Rakners tolkning.

— Status er at byggene i Svartediksveien ikke er lovlig oppført, og at de mangler tillatelse til å stå der de står. Ingen av de tre blokkene er «fredet», sier byrådsleder Monica Mæland (H).

— For at blokkene skal kunne bli stående, kreves det at det blir sendt inn en ny søknad. Det har vi ikke fått.

Spissfindig tolkning

Byggesakssjef Petter Wiberg og rådgiver Ulf Sæterdal i Bergen kommune forstår heller ikke tolkningen:

— Så vidt meg bekjent, er ingen av blokkene «fredet» for inngrep, sier Wiberg.

— Dette var en svært spissfindig tolkning av Rakner, sier Sæterdal.

Han bekrefter at brevet som Rakner henviser til, omtaler konkrete forhold knyttet til de to andre blokkene i Svartediksveien 23, C- og D-blokken.

— Men brevet var aldri ment som en komplett liste over hva som må gjøres med bygningsmassen for å få den godkjent, sier rådgiveren.

I brevet står det innledningsvis at «... de aktuelle bygningene betegnet som hus B, C og D mangler tillatelse slik disse står i dag.». Videre står det at bygningene, i sin ytterste konsekvens, må rives.

Trakk annonsen

— B-blokken er del av samme byggetiltak som de to andre blokkene. Brevet fra oss innebærer ingen tillatelse til at B-blokken kan bli stående, sier Sæterdal.

Meglerhuset Mortensen sto som megler i Finn. no-annonsene.

— Alle opplysninger om byggestriden ville selvsagt ha kommet frem i prospektene, sier megler Erik Mortensen.

Men i går ble altså annonsene trukket.

— Det gjør vi fordi kommunen har en annen oppfatning enn oss, sier Rakner.

12. april i år var Svartediksveien 23 tema i komité for miljø og byutvikling. Et flertall stemte for å anmode byrådet om å vurdere byggesaken på nytt.

Byrådsleder Monica Mæland kunne tirsdag ikke si hva hun vil svare på komiteens anmodning. Men hun er klinkende klar på hva som må skje før utbyggingen i Svartediksveien 23 kan godkjennes.

— Da må det sendes inn en ny søknad. Fylkesmannens vedtak er endelig, også selv om komiteen har sett på saken på nytt.

SKULLE SELGES: I dette komplekset i Svartediksveien prøvde Ole Rakner å selgeto leiligheter. ARKIVFOTO