— Takket være artikkelen som sto på trykk i Bergens Tidende da kanonen ble stjålet fikk vi en mengde tips fra folk om hvem som kunne ha tatt den. Jeg kontaktet vedkommende og ble tilbudt å kjøpe den for 21.000 kroner, sier en opprørt Roger Iversen som er daglig leder for Damsgård kulturhistoriske forening.

Det var mandag at Iversen banket på døren til den antatte tyven. Mannen bekreftet at han kunne skaffe kanonen til veie mot et vederlag på 21.000 kroner. Iversen mente summen var helt urealistisk siden foreningen for kun to år siden selv hadde kjøpt kanonen for 8000 kroner.

— Jeg klarte etter hvert å «prute» prisen ned til 10.000 kroner, men vi har ikke ubegrensede midler og kan ikke strekke oss lengre enn de 2000 kronene vi utlovet i dusør.

Iversen sier at foreningen ikke har gått til anmeldelse av tyveriet fordi saken etter all sannsynlighet ville blitt henlagt.

— For oss er det likegyldig om mannen blir straffet, vi vil bare ha kanonen tilbake. Jeg synes det er helt utrolig frekt, sier Iversen.

Det lyktes ikke Bergens Tidende å oppnå kontakt med kanonhandleren tross gjentatte forsøk i kveld.

Den stjålne kanonen er svært lik denne, men mer barokk i stilen, sier Roger Iversen som er daglig leder for Damsgård kulturhistoriske forening

FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN