Det ble også gjort forsøk på å kamuflere eksplosiver som sjokolade, viser nylig frigitte papirer.

Dokumentene fra det britiske riksarkivet tyder på at hensikten ikke var å terrorisere vanlige britiske forbrukere. Sprengstoffet skulle snarere brukes til å sabotere industrianlegg eller militære mål, sa arkivar Howard Davies mandag.

— Bomben er laget av stål dekket av et tynt belegg med virkelig sjokolade. Når noen brekker av en bit av denne sjokoladen, utløser han eller hun en mekanisme som får bomben til å eksplodere sju sekunder senere, heter det i et notat forsynt med en skisse av bomben.

— Jeg er temmelig sikker på at dette ikke først og fremst var å ramme forbrukerne. Tyskerne ønsket nok heller å få sprengstoffet fram til viktige mål i industrien, sambandet eller transportapparatet, mener Howard Davies.

I den samme dokumentbunken finnes det også rapporter om funn av sprengstoff i en død rotte, som var utstyrt med en tidsinnstilt tennmekanisme. Såpestykker, termosflasker og endog kullbiter var andre former for kamuflasje av tyske bomber.