Det mener Ingmar Wickström. Han er sjeflege ved Sahlgrenska sjukhuset, som er universitetssykehuset i Göteborg.

Til Bergens Tidende sier han at i Sverige er det slik at så lenge en pasient ikke er hjernedød, er pasienten definert som i live.

— Derfor må tilstanden være svært spesiell og prognosene meget negative om vi skulle avslutte behandlingen mens vi fremdeles kan måle aktivitet og registrere blodgjennomstrømming i hjernen, sier han.

Oppmerksomhet i Sverige

Kristina-saken har fått forholdsvis stor medieoppmerksomhet i Sverige. Fredag ble historien om hvordan Oddmund Hjartåker kjemper for å holde datteren sin i live gjengitt på flere store svenske nettaviser. Blant annet var den i flere timer førsteoppslaget på nettavisen til Aftonbladet. Historien ble også omtalt på Expressens nettside og omtalt i flere andre aviser.

Wickström understreker at han ikke kjenner til hvilke vurderinger som er gjort av legene i Helse Bergen, i Kristinas tilfelle.

— Mine opplysninger baserer seg utelukkende på opplysninger i svenske medier, sier han

Sjeflegen understreker at man må være spesielt årvåken med ikke å avslutte behandlingen for tidlig i tilfeller der pasientene er barn.

Barns hjerne kan utvikles

— En fire år gammelt barns hjerne er langt fra ferdig utviklet. Mulighetene for at tilstanden kan utvikle seg positivt er derfor langt bedre enn om pasient hadde vært en eldre person.

Wickströms kollega ved Haukeland universitetssykehus, assisterende direktør Stener Kvinnsland, sier at det generelt ikke er noen motsetning mellom Wickströms syn og synspunktene til legene som har vurdert Kristinas tilstand.

— Wickström understreker at legene må vise spesiell årvåkenhet overfor et barn fordi hjernen fremdeles kan utvikle seg?

— Det er jeg enig i. Det er også blitt understreket i de vurderinger vi har gjort for prognosene til denne pasienten. Men vi snakker om så spesielle tilstander at det er umulig å gi generelle betraktninger og prognoser.

Generelle prognoser umulig

Kvinnsland vil ikke gi noen kommentarer til beskrivelsene av Kristinas tilstand på grunn av taushetsplikten.

Han kan derfor heller ikke bekrefte hvorvidt det er riktig slikt Oddmund Hjartåker hevder gårsdagens BT at hun i en periode har pustet uten hjelp

— For meg er det umulig å kommentere disse opplysningene uten å gjengi taushetsbelagte opplysninger i journalen, sier han

— Hvordan vurderes prognosene generelt for en pasient som er i den tilstand som er beskrevet i dokumentet fra Bergen tingrett?

— Det er ikke tvil om at situasjonen er meget alvorlig. Vi snakker i disse tilfellene om så spesielle tilstander at det er umulig gi generelle prognoser.

Kvinnsland mener derfor at det er umulig å gi mer spesifikk beskrivelser av situasjonen.