• Vi kan ikke ta en sånn risiko, sier statsadvokat. Retten var enig.

Statsadvokaten i Hordaland reagerte da Kriminalomsorgen ville prøveløslate mannen bak et av de mest brutale drapene i Hordaland.

I 1996 tok den da 19 år gamle mannen seg inn i et nabohus der en jente på 14 år var alene. Han voldtok sambygdingen fra Evanger før han tok livet hennes med en rekke knivstikk.

Under rettsoppgjøret fremhevet de sakkyndige at han kanskje aldri ville bli i stand til å fungere utenfor institusjon.

Han ble ansett for å lide av mangelfullt utviklede sjelsevner, med fare for gjentakelse av straffbare handlinger. Han ble dømt til 18 års fengsel og fem års forvaring.

Ba ikke om prøveløslatelse selv

Nå mente kriminalomsorgen region nordøst og Ila fengsel og forvaringsanstalt at han var klar for prøveløslatelse.

Det er litt spesielt at vi sto så klart mot hverandre. Vi oppfattet muligens den psykiatriske rapporten forskjellig. Vi tviler på at saken vil gå videre i rettssystemet. Benedicte Hordnes

Selv om han ikke selv har bedt om det, har Ila i lengre tid arbeidet med å tilrettelegge at han skulle bo i kontrollerte omgivelser nær Bergen.

Voss kommune, som var mannens hjemkommune før han ble fengslet, ga grønt lys til det statlig finansierte opplegget.

Men Statsadvokaten i Hordaland motsatte seg planene, og saken endte i retten.

— Det er litt spesielt at vi sto så klart mot hverandre. Vi oppfattet muligens den psykiatriske rapporten forskjellig. Vi tviler på at saken vil gå videre i rettssystemet, sier Benedicte Hordnes ved Hordaland statsadvokatembeter til bt.no.

— Risikovurderingen var ikke bare positiv. Det må være utsikter til at han blir ufarlig og at det ikke er gjentakelsesfare. Vi mener at det ikke har vært tilstrekkelig endring i hans situasjon, sier Hordnes.

Kan skje igjen

Dommerne i Asker og Bærum tingrett er enige.

De skriver at det ikke «synes å ha skjedd noen vesentlig forbedring med hensyn til «...» personlighetsforstyrrelse».

Retten er «ikke i tvil om at det fortsatt foreligger en nærliggende fare» for at mannen kan begå en ny alvorlig forbrytelse.

Psykiater Christian Fåhraeus forklarte at han mener mannen lider av paranoid personlighetsforstyrrelse, og at prøveløslatelse er for tidlig. Dette skal ha vært noe uklart i rapporten han leverte først.

Har rømt to ganger

Den drapsdømte har rømt fra fengsel to ganger, i 1997 og 2004. I tillegg har han satt fyr på sin egen celle. Etter den siste rømningen innrømmet Ila-ledelsen at alle rutiner sviktet.

Nå ville de ha prøveløslatelse, til tross for at avdelingen rapporterte følgende til tingretten:

  • Han ligger ofte i sengen med hørselsvern på. Han har forklart at det hjelper ham med å stenge tankene ute.
  • Han går frem og tilbake i cellegangen
  • Han oppleves som «noe tvangspreget», samt «alvorlig og monoton»
  • Kvinnelige betjenter har opplevd hans tilnærmelser som upassende, og han oppfattes som «prøvende og pågående»

Nektet å svare

Han ønsket ikke selv å bidra til saken i Asker og Bærum tingrett. Han oppga kun personopplysninger før han ba om «straks» å bli ført tilbake til forvaringsanstalten.

Han ville verken forklare seg eller svare på spørsmål, heller ikke fra den sakkyndige i enerom.

— Dette krever litt av ham selv også, og det vanskeliggjør prosessen når han ikke selv medvirker. Han nektet oss innsyn i sitt hode og sine tanker, sier Hordnes.

Det vanskeliggjør prosessen når han ikke selv medvirker. Han nektet oss innsyn i sitt hode og sine tanker. Benedicte Hordnes

Han fortalte likevel at han ønsket seg til Bergen, og at han godtok opplegget som var skissert.

Nå blir sannsynlig disse planene skrinlagt.

Mannen soner en forvaringsdom til 2014. Den kan bli forlenget.

— Vi har saken på kalenderen og følge opp, dette vil bli vurdert i løpet av 2013, sier Hordnes.

POLITIJAKT: Den drapsdømte klarte å rømme fra Ila i 2004. Han har selv forklart at han tok seg ut gjennomet åpent kjellervindu og klatret over et gjerde. ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE
STOPPET PRØVELØSLATELSEN: Benedicte Hordnes ved Hordaland statsadvokatembeter. ARKIVFOTO: ODD E. NERBØ