Nå har Bystyrets kontor snudd, og vil beholde utvalget. Men spørsmålet om nedlegging skal likevel opp i bystyret på mandag.

— Det er ingen tvil om at dette utvalget ikke har fungert som det skulle. Problemet har vært at det ikke har fått tilsendt saker til behandling. Utvalget har ikke fått noen plass i systemet etter innføringen av byparlamentarismen, sier utvalgets leder, Harald Victor Hove (H).

Tre møter på fire år Forrige bystyreperiode hadde utvalget kun tre møter på fire år. Ikke akkurat travelt for bystyrepolitikerne som er medlemmer og den ansatte sekretæren.

— Det endelige beviset på at administrasjonen ikke sendte over saker, kom da utvalget ble foreslått nedlagt. Heller ikke den saken ble sendt til utvalget, sier Hove.

Før jul forslo bystyreadministrasjonen å legge ned hele greien. I begrunnelsen heter det at utvalget etter 2001 «har hatt problemer med å finne meningsfylte oppgaver». Men nå har et enstemming utvalg bedt om å få fortsette.

— Vi har ingen sterke følelser knyttet til dette utvalget. Men vi oppfattet det slik at de selv ba om å bli nedlagt. Nå viser det seg at de gjerne vil få sving på arbeidet sitt, og da forholder vi oss til det, sier bystyredirektør Roar Kristiansen.

Krangler om ansvaret Formålet med utvalget var i sin tid å følge opp handlingsplanen for integrering av flyktninger og innvandrere og å være et kontaktpunkt inn til kommunen. Ansettelsessaker og integrering i skolene er blant områdene det skal behandle. Et av problemene har vært uenighet om hvem som har ansvaret for å fôre utvalget med saker. Byrådet har ment at det var bystyret sin oppgave, og omvendt.

— Dette er et bystyreorgan, og da er det de som må oversende saker, sier byråd for helse- og sosial, Trude Drevland.

— Det er riktignok bystyret som oppnevner medlemmene, men utvalget «bor» hos byrådet. Det er der sekretariatet ligger, sier Kristiansen.

Utvalgsleder Hove håper at dette blir avklart en gang for alle i bystyret.

— Hvis det blir status quo, kan vi like gjerne legge ned. Da blir vi fortsatt hengende i løse luften, sier han.

UTVALGSLEDER: Harald Victor Hove.