Men forslaget om å kutte 17 millioner kroner i bostøtte til vanskeligstilte vil trolig komme opp igjen på nyåret.

Det ble forviklinger rundt ett av punktene i byrådets budsjettforslag. I forslaget lå det nemlig inne et kutt i utbetalinger i kommunal bostøtte på 17 millioner kroner. Det skyldtes et forslag til nye regler for hvem som skal få bostøtte – et regelverk som ikke har vært behandlet i bystyret ennå.

321 utviklingshemmede

Kuttet ble oppdaget av medlemmer av Fagforbundet. På spørsmål fra Oddny Miljeteig (SV), svarte kommunen tirsdag at det nye regelverket vil føre til at totalt 1351 beboere mister den kommunale bostøtten de har i dag.

Blant dem er:

  • 644 husstander i kommunale utleieboliger
  • 321 psykisk utviklingshemmede
  • Og 89 beboere i serviceboliger for eldre — Dette er dramatisk, sier talsmann for Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) Bergen, Tom Skauge.

Om regelendringen blir vedtatt, vil 90 prosent av psykisk utviklingshemmede som mottar kommunal bostøtte, miste støtten.

Skauge frykter at dette er et forsøk på å tvinge de det gjelder til å flytte hjem til sine foreldre.— Jeg tror dette setter en frykt i mange med psykisk utviklingshemming og deres foreldre for at byrådet nå er i ferd med å sette bremsene på ikke bare ett sted, men flere steder for denne gruppen, sier han.

— Dette er et signal om at dette er en gruppe byrådet ikke vil prioritere i fremtiden.

- Inkurie

Kommunen mener dette er personer som har høy nok inntekt og formue til å klare seg uten bostøtte. Men verken forslaget eller konsekvensene er fremlagt bystyret ennå.

— På grunn av en inkurie ble denne saken utsatt, mens kuttet lå inne i budsjettet fortsatt. Derfor nullstiller vi kuttet, og kommer tilbake til saken i januar-februar, sier byråd for helse og sosial, Eiler Macody Lund (Frp).

Oddny Miljeteig (SV) reagerer på at byrådet ikke har informert om endringene.

— Dette ble oppdaget takket være våkne ansatte. Byrådet har bare forskuttert et kutt som rammer de svakeste, uten engang å nevne det da de gikk igjennom budsjettet i helse- og sosialkomiteen, sier hun.

Lund avviser at byrådet har prøvd å skjule forslaget, og viser til at det er omtalt i boligmeldingen. Der heter det blant annet:

«Det tyder på at det vil være de som har hatt minst støtte som faller ut av ordningen, og følgelig de med høyest inntekt. Ingen beboere vil måtte søke hjelp til husleieutgifter på NAV-kontorene som følge av endringen, men en konsekvens vil kunne være at flere må søke hjelp til andre ytelser som strøm, klær og andre ting de selv har klart å dekke med nåværende ordning.»

- Dette tør de ikke

Høyre og SV gikk sammen om å nullstille kuttet for denne gang. Men Dag Skansen (H) vil ikke garantere at partiet går imot når saken kommer opp igjen.

— Nå var det prinsipielt galt å kutte. Så får vi se på saken når den kommer tilbake til oss, sier han.

Miljeteig tror ikke KrF vil godta det foreslåtte kuttet.

— Jeg blir overrasket om de tør å foreslå dette igjen. Da viser de at snakket om «varmere» budsjett er humbug og nytale, sier Miljeteig.

Dersom kuttet ikke kommer opp igjen, betyr det at bystyret må finne de 17 millionene som skulle kuttes på en annen post. Det tror både Skansen og Miljeteig er fullt mulig.

— 17 millioner er penger, men vi har et budsjett på 17 milliarder. Det er klart at det finnes salderingsposter der, sier Skansen.