— Han tok kontakt med oss og fortalte at han var i ferd med å avslutte jobben ved bedriften på grunn av helsemessige årsaker. Han ønsket å jobbe med noe annet og kom med et tilbud til barn og unge som bodde på institusjoner hos oss, sier Per-Ståle Theodorsen.

Han jobbet den gang som leder for fosterhjemstjenesten i Hordaland fylke. Nå er han leder for den statlige fosterhjemstjenesten Bergen.

- Et fantastisk tilbud

Etter at 55-åringen tok kontakt med fylkeskommunen, hadde de flere samtaler og uformelle møter.

— Det var rett og slett et veldig godt tilbud han kom med den gangen. Han fortalte at han og andre i familien var aktiv i trialmiljøet. Han mente at det ville passe med et aktivt og røft miljø for barn som trengte utfordringer og foreslo at dette tilbudet kunne knyttes opp mot våre institusjoner, sier Theodorsen.

55-åringen fortalte at han var gift, at han hadde to barn, var selvstendig næringsdrivende. Han nevnte ikke at broren jobbet i politiet, men det visste Theodorsen gjennom andre.

— Rammene rundt ham var veldig bra, han virket veldig oppegående og troverdig i den kontakten jeg hadde med ham. Og han virket veldig engasjert med ønske om å få til noe, sier Theodorsen.

Ble avvist

Han kan ikke huske om 55-åringen skulle ha betaling for jobben.

— Alt det ytre stemte. Men han manglet den formelle kompetansen til å jobbe hos oss. Derfor måtte vi avvise tilbudet hans. Jeg forslo at han kunne ta kontakt med det kommunale barnevernet, sier Theodorsen.

Det var på denne tiden 55-åringen skal ha blitt støttekontakt for en gutt i Loddefjord og vært lærer for gutter som kjørte trial i valgfag ved Sandgotna ungdomsskole i Loddefjord. Jahn-Magne Solheim var en av dem. Han har fortalt til BT at 55-åringen aldri gjorde noe mot ham. Det har også andre som kjørte trial i skoletiden fortalt til BT denne uken.

— Vi sjekket ikke noe mer rundt ham den gangen, men det hadde vi gjort om han skulle jobbe hos oss, sier Theodorsen, som har jobbet innenfor fosterhjemstjenesten i nesten 30 år.

Reagerte ikke

Da han fikk vite hvem som hadde blitt pågrepet som den antatte Lommemannen for en uke siden, ble han overrasket.

— Jeg har hatt kontakt med utrolig mange som skal rekrutteres til å jobbe med barn. Dermed er jeg vant til å se på hvilke motiver folk har for å ta jobben, om det et penger eller andre ting som kan ligge bak. En blir relativt flink til å se mennesker an. Men når det gjelder denne mannen var det ikke noe spesielt jeg reagerte på, sier Theodorsen.

— Denne saken viser nok en gang hvor viktig det er med strenge krav til dem som skal jobbe i barnevernet. Det handler om å forebygge misbruk av barn, sier Geir Kjell Andersland, regisondirektør i BUF-etat vest.

Kravet til politiattest ble skjerpet inn i 1999. Ansatte i det kommune barnevernet, på barnevernsinstitusjoner og fosterforeldre må ha politiattest. Der kommer det blant annet fem om noen har vært siktet, tiltalt eller dømt i en sak.

AVVISTE 55-ÅRINGEN: Per-Ståle Theodorsen hadde kontakt med den antatte Lommemannen, men måtte avvise ham, fordi han ikke hadde kompetanse til å jobbe med barn og unge. ARKIVFOTO: RUNE SÆVIG
Bergens Tidende