Det er resultatet etter at habilitetsspørsmålet nådde fylkestinget i går formiddag.

- Vi er en uforskyldt part i denne saken, sier direktør Erlend G. Høyersten ved Kunstmuseene i Bergen.

De var med på smørbrødlisten som fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) presenterte fra talerstolen på møtet. Venstre, Frp og Høyre ville dele ut fjorårets overskudd på syv millioner kroner i fylkeskommunen. Forslagene var ikke presentert for opposisjonen og heller ikke saksbehandlet, men siden de tre partiene har flertall, hadde de regnet med en knirkefri behandling.

Spilte inn forslag

Så sikre var de på gjennomslag at de gikk ut i avisen Sunnhordland samme dag som fylkestinget holdt sitt møte på Stord. Her kunne koalisjonen fortelle at Hordaland fylkeskommune skulle tildele én million kroner til en ny arbeidsbåt for Friluftsrådet Vest.

Partiene sendte også BT en pressemelding før møtet om at de skulle gi to millioner kroner ekstra til fylkeskommunens klimaplan. Ingen av delene skulle vise seg å bli en realitet.

Da saken kom opp til debatt, ble det fort stilt spørsmål til habiliteten til flere politikerne.

Først fylkesordfører Tom-Christer Nilsen: Han sitter som styremedlem i Business Region Bergen (BRB). Et av tildelingsforslagene han fremmet var én million kroner til et prosjekt i BRB. Fylkeskommunens administrasjon mente han var inhabil. Det samme mente politikerne, og dermed kunne ikke han stemme.

Deretter ble det stilt spørsmål rundt habiliteten til Mona Røsvik Strømme (H). Hun sitter som styremedlem i Kunstmuseene i Bergen. Et av forslagene på listen var å tildele dem 250.000 kroner til et visningsprosjekt. Administrasjonen mente hun ikke var inhabil. Men siden verken Strømme eller Nilsen kunne stemme, hadde opposisjonen plutselig flertall. Dermed erklærte de henne for inhabil.

Kuppet avstemning

Da tildelingene skulle stemmes over, hadde opposisjonen flertall for å avvise hele saken. Dermed får ingen av organisasjonene pengene de hadde ventet på.

For Friluftsrådet vest, kom vedtaket i fylkestinget ubeleilig. De skal kjøpe ny arbeidsbåt og trenger en millioner kroner fra fylkeskommunen. Daglig leder Oddvin Øvernes har likevel tro på at det vil komme penger fra fylkeskommunen.

- Vi tar dette til etterretning. Den nye arbeidsbåten er tenkt finansiert med midler fra Naturoppsynet, Rogaland fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune.

Direktør Høyersten går glipp av 250.000 kroner. Han mener dette er et dilemma man kommer opp i når kommunen og fylkeskommunen oppnevner politikere til styremedlemmer.

- Dette blir en utfordring for oss og for dem som utfører denne type oppnevnelser.

Burde sjekket habilitet

Ruth Grung (Ap) reagerer på prosessen.

- Dette er pinlig av fylkesordføreren. Det er dårlig politisk håndverk og en populisme som undergraver tilliten til politikere.

Fylkesordfører Nilsen beklager at han ikke hadde sjekket spørsmålet om egen habilitet på forhånd.

- Da ville vi ha unngått denne situasjonen. Jeg tenkte ikke over at jeg kunne være inhabil. Normalt er vi ikke det når vi behandler generelle budsjett— saker, selv om vi da bevilger penger til offentlige virksomheter der vi sitter i styret. Men dette var en mer spesifikk bevilgning, og da mente administrasjonen at jeg var inhabil.