Resultatet er at helseministeren fredag legger frem en ny rusmelding uten en forsøksordning med utdeling av heroin. Dette har BT fått bekreftet fra flere kilder i regjeringsapparatet.

— Alt var klart. Men hennes egen stortingsgruppe gikk mot henne, sier én av dem.

Rusmeldingen, som legges frem denne sommeren, har vært under arbeid i flere år. Forrige helseminister, Bjarne Håkon Hanssen (Ap), innledet i sin tid arbeidet med meldingen, og var med å oppnevne et utvalg som skulle se på hvilke tiltak man kunne gjennomføre innen rusomsorgen.

Foreslo heroin

Thorvald Stoltenberg ledet utvalget, og la i 2010 frem for daværende helseminister en liste på 22 punkter for hvordan man kunne forbedre behandlingen av rusmisbrukere. Flertallet i utvalget gikk også inn for et prøveprosjekt hvor de tyngste rusmisbrukerne får skrevet ut heroin av legen.

I mars dro Strøm-Erichsen også til Zürich i Sveits, for å få vite mer om heroinassistert behandling. Byens helsemyndigheter har delt ut heroin siden 1994.

Strøm-Erichsen har tidligere uttalt seg svært avvisende til å gjennomføre noe lignende i Norge, men etter studieturen åpnet hun opp for en forsøksordning.

Tips om saken? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post

Snudde tvert

Etter det BT kjenner til, innstilte statsråden og Helsedepartementet på å innføre et avgrenset prøveprosjekt med heroinassistert behandling.

I mai ble planene presentert for helsekomiteen på Stortinget, og de stortingsgruppene hos de rødgrønne behandlet også saken. SV er positive, Sp har hatt mange meninger, mens Aps stortingsgruppe var kontant avvisende.

Behandlingen i egen stortingsgruppe ble avgjørende. Det var ikke stor uenighet, og et stort flertall av Ap-politikerne avviste å gå inn for heroinassistert behandling. Dermed måtte helseministeren gjøre retrett.

— Dette er et vanskelig spørsmål, og jeg har stor respekt for begge standpunkt. Regjeringen vil ikke gå inn for heroinassistert behandling, men vil følge utviklingen i andre land nøye, sier Strøm-Erichsen i en kommentar på SMS.

Hun har ikke ytterligere kommentarer.

Les hele saken i BTs papirutgave onsdag

Diskuter saker under:

NARKO-RETUR: Anne-Grete Strøm-Erichsens ønsket å innføre et forsøksprosjekt for heroinassistert behandling av tunge rusmisbrukere, det samme har et utvalg ledet av Thorvald Stoltenberg gått inn for.
SCANPIX